Anglicky: Growth Intensity of Lambs during Artificial Milk Rearing Depending on Chosen Non Genetic Factors

Zdroj: Makovický, P., Gálisová Čopíková, M., Margetín, M., Makovický, P., Nagy, M. 2019. Growth Intensity of Lambs during Artificial Milk Rearing Depending on Chosen Non Genetic Factors. Iranian Journal of Applied Animal Science. 9(2): 257-263.

Klíčová slova: "věk, průměrný denní přírůstek, chovná skupina, valaška, lacaune, jehňata, velikost vrhu, pohlaví, cigája"

Dostupný z: http://ijas.iaurasht.ac.ir/article_665348_fa.html


Se zvyšující se poptávkou po ovčím mléku, které by mohlo být využito k výrobě řady mléčných výrobků se chovatelé dojených plemen ovcí dostávají do situace, kdy je pro ně období odchovu jehňat pod matkami zatěžující, bránící ve využití mléka k výrobě produktů. Odstav jehňat je možno provádět za 3 – 4 týdny po narození, kdy je dokončen vývoj trávicího traktu a jehňata začnou přijímat rostlinnou potravu. Také je známa skutečnost, že během prvního měsíce laktace vyprodukují ovce velkou část mléka z celkové produkce za laktaci (díky šlechtitelské činnosti produkují mléčná plemena ovcí větší množství mléka, než jaká je potřeba pro správný růst jehňat). Z těchto důvodů se dostává do popředí zájmu využití mléčné náhražky k odchovu jehňat.

Autoři v tomto příspěvku vyhodnocovali vliv pohlaví, chovné skupiny, velikosti vrhu a věku jehňat na intenzitu jejich růstu. Pro experiment byla použita jehňata plemene valaška, lacaune a cigája. Mléčnou náhražku dostávala jehňata pomocí krmného automatu. Jehňata byla vážena při narození a následně každý týden až do odstavu provedeném v 8. týdnu. Chovná skupina neměla žádný vliv na průměrný denní přírůstek jehňat. Ke konci odstavu měly všechny chovné skupiny stejný přírůstek. U jehniček byl ke konci odstavu zaznamenán statisticky neprůkazně vyšší denní přírůstek než u beránků. Velikost vrhu měla průkazný vliv na přírůstek zvířat pouze během prvního týdne sledování. Autoři prokázali jako významný faktor dobu, kdy byla jehňata do kotců umístěna. Nejlepší adaptace a nejvyšší růst byl u jehňat, která byla odebrána od matek 4 – 5 den po porodu, kdy bylo ukončeno mlezivové období. Při pozdnějším oddělení od matek byla jehňata více stresována, hůře se adaptovala na krmný automat, mléčnou náhražku.     

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz