Anglicky: Spread and control of Sosnowsky's hogweed in Rezekne municipality

Zdroj: Zvaigzne, A. 2017. Spread and control of Sosnowsky's hogweed in Rezekne municipality. Economic Science for Rural Development, 44, 219 - 225

Klíčová slova: "bolševník, regulace"

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D2wbAJN89j9EiwD1aHq&page=2&doc=96


Vzhledem k tomu, že výskyt bolševníku se v oblasti Rezekne zvýšil v závislosti na počtu lokalit, v níž stoupá počet místních obyvatel, včetně vlastníků zemědělské půdy. Podle výzkumných studií invazivní druhy podporují nekontrolované změny v ekosystému, ohrožují zemědělství a negativně ovlivňují ekonomiku. Cílem výzkumu je zkoumat rozšíření bolševníku a názory místních obyvatel na regulaci tohoto invazivního druhu v obci Rezekne. Oblast výskytu bolševníku se rozprostírá v celém Lotyšsku, včetně obce Rezekne. Ve venkovském území obce Berzgale z obce Rezekne se nejvíce rozšířil Bolševník na mnoha lokalitách. Průzkum náhodně vybraných území definoval značné rozdíly v rozšíření bolševníku mezi lety 2012 a 2016. Podle průzkumu v obci Rezekne si obyvatelé zvolili především nejlevnější metody regulace bolševníku a jen malý podíl z nich věřil, že mají dostatečné znalosti o regulaci bolševníku. Současný výzkum využíval následující výzkumné metody: monografické a deskriptivní, analýza, syntéza, statistická analýza a sociologická metoda - průzkumu. Wilcoxonův test byl použit k analýze dat v terénu a srovnání území. Statistický software (SPSS) a nástroje programu R a Microsoft Excel byly použity pro zpracování dat. Výzkum vycházel z průzkumu obyvatel, výzkumných prací, terénních studií, údajů ze Státního úřadu pro ochranu rostlin, informací poskytnutých obcí Rezekne a dalších informačních zdrojů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz