Anglicky: Different milk feeding intensities during the first 4 weeks of rearing in dairy calves: Part 1: Effects on performance and production from birth over the first lactation

Zdroj: Korst, M., Koch, C., Kesser, J., Müller, U., Romberg, F., J., Rehage, J., Eder, K., Saurwein, H. Different milk feeding intensities during the first 4 weeks of rearing in dairy calves: Part 1: Effects on performance and production from birth over the first lactation. 2018. Journal of Dairy Science 100:3096-3108. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2016-11594

Klíčová slova: "tele, výživa, růst, prvotelka, produkce mléka"

Dostupný z: https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(17)30066-8/abstract


Telata se rodí bez rozvinutého předžaludku (bachoru), proto hlavním zdrojem živin jsou v prvních několika týdnech života telat tekutá krmiva, a to mléko (tržní/netržní) nebo mléčné nápoje (mléčné krmné směsi).

Cílem experimentu bylo ověřit účinky různé intenzity napájení telat mléčnými nápoji v průběhu prvních 4. týdnů věku telat při adlibitním krmení plnotučným mlékem (PM-I) nebo mléčnou krmnou směsí (MKS-I), a to ve srovnání s restriktivním krmení mléčnou krmnou směsí (MKS-R). Celkem bylo do pokusu zapojena 57 telat plemene holštýn (29 jaloviček, 28 býčků). Pozornost byla věnována intenzitě růstu u telat (od narození do 110. dne věku) a následně byly u skupiny 28 odchovaných jaloviček zhodnoceny prvních laktace. Telata byla po narození náhodně přiřazena do jedné z pokusných skupin a) skupina PM-I, 20 telat; mléko adlibitně s obsahem tuku 3,9 % a bílkoviny 3,3 % - okyselené b) skupina MKS-I, 17 telat, adlibitně mléčná krmná směs o sušině 13,8 %, c) MKS-R, 20 telat, objem mléčného nápoje v dávce 6,78 kg nápoje/tele/den o sušině 11,5 %). Podle výše uvedeného schématu byla telata krmena do 27. dne věku, následně pak od 28. do 55. dne věku byla telata krmena restriktivně (6,78 kg nápoje/tele/den). Telata s adlibitním krmením byla zakrmována do 8. dne věku 2x denně, a to vždy v objemu 9 kg mléčného nápoje na jedno krmení. Do 7. dne věku byla telata krmena v individuálních boxech (napájení z věder) a od 8. do 69. dne pak ve skupinových boxech (krmení krmnými automaty). Telata měla přístup k senu (řezanému), vodě a starteru. Po odstavu (70. až 110. den věku) byla telata následně krmena TMR pro produkční krávy. V rámci studie byly stanoveny náklad na krmení mezi 1. a 70. dnem věku telat u všech pokusných skupin.

U telat krmených adlibitně (PM-I a MKS-I) byl v průběhu prvních 4. týdnů jejich věku, příjem celkové metabolizovatelné energie 2,02krát a 1,65krát vyšší, než u telat, která byla krmena v režimu MKS-R. Průměrná hmotnost telat v 28. dnech věku byla u PM-I 63,9±1,8 kg, MKS-I 65,4±1,9 kg a u MKS-R 56,4±1,0 kg. Mezi 28. až 70. dnem a mezi 71. až 110. dnem již rozdíly v průměrné hmotnosti telat nebyly signifikantní. Zajímavé je, že u telat krmených restriktivně (MKS-R) byl pozorována častější návštěva krmného automatu s tím, že v 70 % tyto návštěvy nebyly spojeny s krmením (telata díky restriktivní dávce neměla nárok na příděl mléčného nápoje), a to v porovnání s telaty krmeny intenzivně, kde návštěva krmného automatu bez následného výdeje mléčného nápoje byla pod 10 %. Ve vyhodnocení následné užitkovosti (prvních 10 měsíců laktace), nebyly zjištěny signifikantní rozdíly mezi skupinami, avšak prvotelky, které byly krmeny jako jalovičky první 4 týdny v režimu PM-I a MKS-I, dosáhly vyšší užitkovosti, a to v průměru o +765 kg resp. +612 kg mléka. Náklady na krmení telat v režimu PM-I a MKS-I byly 1,37krát resp. 1,21krát vyšší než u restriktivní výživy MKS-R, avšak tyto náklady na mléčnou výživu činily jen 18 % (PM-I), 15 % (MKS-I) resp. 13 % (MKS-R) z celkových nákladů na krmení kalkulovaných do prvního otelení.

Zpracoval/a: Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., stanek.stanislav@vuzv.cz