Anglicky: Robotic weeders can improve weed control options for specialty crops

Zdroj: Fennimore, S. A., Cutulle, M. 2019. Robotic weeders can improve weed control options for specialty crops. Pest Management Science, 75 (7).

Klíčová slova: "robotické plečky; speciální plodiny; mechanická regulace plevelů; robotika"

Dostupný z: https://doi.org/10.1002/ps.5337


Herbicidy pro speciální plodiny nejsou prioritou agrochemického průmyslu a pro mnoho z těchto plodin nejsou v současné době dostupné účinné herbicidy. Ovoce a zelenina s vysokou tržní hodnotou představují malý segment trhu. V případě použití herbicidů ve speciálních plodinách hrozí vysoké riziko poškození plodin, které mohou způsobit herbicidy. Mezitím konvenční a ekologičtí pěstitelé speciálních plodin využívají pro regulaci plevelů mechanickou regulaci nebo za vyšších nákladů manuální odstraňování plevelů, zejména lidské práce. Robotické plečky slibují nové způsoby pro regulaci plevelů ve speciálních plodinách, protože jejich vývoj je levnější než vývoj nových herbicidů a jejich používání je menším rizikem pro životní prostředí a lidské zdraví.  V současné době je prostor na větší investice do robotických pleček, protože vývoj nových herbicidů je nákladný a vlády požadují omezené používání pesticidů. Veřejné financování základních výzkum robotické technologie plevelů může pomoci zlepšit rozpoznávání plevelů a plodin, ovládače plevelů a rozšíření učební osnovy vědy o plevele, aby se studenti naučili v této technologii. Robotické plečky mohou postupně rozšířit řadu dostupných technologií pro regulaci plevelů ve speciálních plodinách. Vývoj robotických pleček však musí ještě projít složitým výzkumem a ověřením v praxi, než se stane součástí integrované regulace plevelů v agroekosystémech.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz