Anglicky: The Risk of Infection by African Swine Fever Virus in European Swine Through Boar Movement and Legal Trade of Pigs and Pig Meat

Zdroj: Taylor R. A., Condoleo R., Simons R. R. L., Gale P., Kelly L. A., Snary E. L. 2020. The Risk of Infection by African Swine Fever Virus in European Swine Through Boar Movement and Legal Trade of Pigs and Pig Meat. Frontiers in Veterinary Scienc. 6

Klíčová slova: "africký mor prasat, přenos infekce, vepřové maso, divoká prasata, biosekurita"

Dostupný z: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2019.00486/full


Africký mor prasat (AMP) se v současné době intenzivně šíří v Evropě i v Číně, přičemž se vyskytují případy jak u divokých prasat, tak u prasat produkčních chovech. K určení pravděpodobnosti první infekce virem AMP se v EU používá obecný rámec pro hodnocení rizik. Cílem tohoto rámce definovat rizika, dozoru nad AMP a intervenční činnosti. Na základě případů AMP dat z přechozích let odhaduje prevalenci onemocnění v populaci divokých prasat i domácích prasat a počítá riziko prvotní nákazy v následujících letech  v rozlišení na 100 km2, a to pomocí dat z: obchodu s živými prasaty, migrace divokých prasat a obchodu s vepřovým masem. Model zahrnuje počet domácích prasat, divokých prasat a množství vepřového masa vstupujících do zájmové oblasti, prevalenci nákazy v zemi původu, pravděpodobnost expozice vnímavých prasat nebo divočáků a pravděpodobnost přenosu. Ve studii jsou uvedeny mapy celé Evropy s vyznačením oblastí s nejvyšším rizikem nákazy. Výsledky ukazují, že riziko AMP se v minulých letech soustředilo převážně na regiony, ve kterých se již v roce 2018 vyskytly četné případy (Polsko, Litva, Maďarsko, Rumunsko a Lotyšsko). Nejrizikovější cestou přenosu AMP na prasata byl v případě východoevropských zemí pohyb divokých prasat a v případě západoevropských zemí obchod s prasaty. Nové infekce se pravděpodobněji objevují u divokých prasat než u prasat domácích. Výsledky poskytují příležitost zaměřit činnosti dozoru na konkrétní oblati a zvýšit tak schopnost odhalit zavlečení AMP dříve, což je nezbytný požadavek pro úspěšnou kontrol šíření této pro odvětví chovu prasat ničivé nákazy.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz