Anglicky: Confronting herbicide resistance with cooperative management

Zdroj: Evans, J. A. at all. 2018. Confronting herbicide resistance with cooperative management. Pest Manag Sci., 74, 2424–2431.

Klíčová slova: "regulace plevelů, rezistence plevelů"

Dostupný z: https://doi.org/10.1002/ps.5105


Odolnost patogenů a škůdců vůči antibiotikům a pesticidům po celém světě rychle dosahuje kritické úrovně. Použitím herbicidům odolných plevelů jako modelového objektu jsme vyvinuli modelovou simulaci, aby zjistila, jak zaměřit strategii řízení použití herbicidů v různých agroekologických podmínkách v jednotlivých farmách i větších podnicích. Zaměření bylo cíleno na vývoj odolnosti proti glyfosátu u (Amaranthus tuberculatus). Zjištěná fakta naznačují, že vysoce účinné strategie používání herbicidů prováděné v integrovaných systémech regulace plevelů v jednotlivých zemědělských podnicích jsou nedostatečné.  Naopak, při špatně zvolených postupech v integrovaných systémech regulace byla rezistence zhoršena, tedy docházelo ke zvýšení výskytu rezistentních populací plevelů. Naše zjištění zdůrazňují význam kooperativního řízení v krajině pro konfrontaci Problémy s běžnými odpady na zdrojích plevelů a jiných analogických systémů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz