Anglicky: Managing Wicked Herbicide-Resistance: Lessons from the Field

Zdroj: Schroeder, J. 2018. Managing Wicked Herbicide-Resistance: Lessons from the Field. Weed Technology, 32 (4), 475 – 488.

Klíčová slova: "rezistence, herbicidy, antirezistentní strategie"

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E5dAMmDIT4hZbxfFjSw&page=1&doc=28


Odolnost proti herbicidům je v současné době velkým problémem v zemědělství; výsledky mnohých vzdělávacích snah podporujících diverzifikaci postupů regulace plevelů ve Spojených státech byly dosud smíšené. Je zřejmé, že dostatečně nerozumíme celkovému počtu překážek, obav, problémů a specifických řešení potřebných pro různé systémy produkce plodin. Problémy a řešení plevelů se liší podle takových proměnných, jako jsou typy řízení, regiony, systémy pro plodiny a dostupné nebo cenově dostupné technologie. Abychom pomohli komunitě vědců herbologům lépe porozumět potřebám a představám těch, kteří se přímo zabývají rezistencí proti herbicidům, uskutečnilo se v USA od prosince 2016 do dubna sedmdesát půldenních regionálních setkání se skupinami různých zúčastněných stran o těchto otázkách a potenciální řešení pro řízení rezistence vůči herbicidům. Hlavními cíli setkání bylo porozumět zainteresovaným stranám a jejich cílům a obavám v souvislosti s regulací rezistence vůči herbicidům, seznámit se s regionálními rozdíly a informovat rozhodovací orgány, které se musí zabývat rezistencí vůči herbicidům. Zprávy sdílené účastníky semináře lze shrnout do šesti témat: potřebujeme nové herbicidy; není zapotřebí větší regulace; je zapotřebí více vzdělání, zejména pro ostatní, kteří nebyli přítomni; rozmanitost je těžká; zemědělské hospodářství ztěžuje provádění změn; a my jsme si vědomi rezistence vůči herbicidům, ale regulujeme je. Autoři dospěli k závěru, že je zapotřebí více práce na tom, aby se v rámci celého provozu farmy vytvořil celopodnikový interdisciplinární přístup k porozumění složitosti zvládnutí regulace plevelů a ke sdělování potřeby řešit rezistenci vůči herbicidům.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz