Anglicky: Control of Canada fleabane (Conyza canadensis) with glyphosate DMA/2,4-D choline applications in corn (Zea mays).

Zdroj: Ford, L. ; Soltani, N. ; McFadden, A. ; Nurse, R. E. ; Robinson, D. E. ; Sikkema, P. H.(2014). Control of Canada fleabane (Conyza canadensis) with glyphosate DMA/2,4-D choline applications in corn (Zea mays). Agricultural Sciences 5 : 77 - 83.

Klíčová slova: "conysa canadensis, glyphosat, 2,4-d herbicidy"

Dostupný z: http://www.weedscience.org/default.aspx


Rezistence vůči glyphosatu (GR) u Conyza canadensis se rychle rozšířila přes jihozápadní Ontário. Conyza canadensis a je obtížným plevelem v plodinách GR. Glyphosate dimethylamin (DMA) / 2,4-D cholin (Enlist Duo®TM Dow AgroSciences LLC), je nový herbicidní přípravek vyvinutý společností Dow Agro Sciences, poskytuje dostatečný účinek nad GR a dalšími problematickými plevely. Cílem této studie bylo porovnání jednotlivých a sekvenčních aplikací glyfosátového DMA / 2,4-D cholinu pro regulaci GR Conyzy canadensis v kukuřici GMO GR. Byly hodnoceny tři jednorázové aplikace glyfosátu (DMA) / 2,4-D cholinu (1720 g.ae.ha-1):

První postřik (PP) aplikovaný do porostu až do výšky 10 cm. Druhý postřik (POST 1) byl aplikovaný v případě, že Conyza canadensis byla vysoká více jak 20 cm a třetí aplikace byla provedena v době, kdy byly rostliny vyšší, jak 30 cm Jednotlivé aplikace vykazovaly poměrně vysoký účinek na plevelné rostliny, v některých případech docházelo k regeneraci plevelných rostlin. Při vysokém zaplevelení byly prováděny, až tři aplikace Výsledky tohoto výzkumu naznačují, že opakovaná aplikace glyfosátového DMA / 2,4-D-cholinu poskytla dostatečnou regulaci u GR- Conyza canadensis v kukuřici. Výsledky jsou přínosem pro systémy regulace plevelů v geneticky modifikovaných plodinách.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz