Anglicky: Annual broad leaved weed control in the British sugar beet crop

Zdroj: Chambers, PA. 2022. Annual broad leaved weed control in the British sugar beet crop. International Sugar Journal124 (1482).

Klíčová slova: "herbicidy, řepa cukrová, plevele"

Dostupný z: https://internationalsugarjournal.com/paper/annual-broad-leaved-weed-control-in-the-british-sugar-beet-crop/


Řepa cukrová patří mezi plodiny širokořádkové, které jsou velmi citlivé vůči konkurenci jak jednoletých, tak vytrvalých plevelů. V minulosti byl sortiment herbicidních přípravků poměrně široký. V poslední letech však dochází k postupnému poklesu v sortimentu používaných herbicidních přípravků, což komplikuje pěstování řepy cukrové pěstitelům především v Evropě.

V současné době se ve Velké Británii (GB) pěstuje necelých 100 tisíc hektarů cukrové řepy přibližně 3 000 pěstiteli sídlícími převážně ve východní Anglii. Herbicidy představují přibližně 20 % nákladů na pěstování cukrové řepy v Anglii a téměř 70 % nákladů na postřiky“. Bez regulace plevelů lze výnosy snížit o 90 t/ha v závislosti na přítomných druzích plevelů. V posledních letech došlo k ukončení registrace herbicidních účinných látek dostupných pro regulace jednoletých širokolistých plevelů (ABLW) v řepě ve  Velké Británii (G. B.), a ze zbývajících aktivních účinných  látek některým stále hrozí ztráta jejich registrace. Pěstitelé řepy cukrové v Anglii potřebují získat optimální výkon z 8 konvenčních herbicidů a 2 herbicidů acetolaktátsyntázy (ALS), které jsou v současnosti schváleny pro použití, a zvážit všechny dostupné možnosti, jak zabránit plevelům v konkurenci s plodinou.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz