Anglicky: Weed suppession and early sugar beet development under different cover crop mulches

Zdroj: Kunz C., Sturm D.J., Sokefeld M., Gerhards R. (2017): Weed suppression and early sugar beet development under different cover crop mulches. Plant Protect. Sci., 53: 187–193.

Klíčová slova: "beta vulgaris l.; chenopodium album l .; konzervační obdělávání půdy; půdochranné technologie; integrované regulace plevelů; stellaria media (l.)"

Dostupný z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/218461.pdf


Využití krycích plodin se stalo důležitou součástí integrovaných systémů regulace plevelů (IWM) v řepě cukrové. Zachování zemědělství usnadňuje přetrvávající půdní kryt s mulčováním rostlin různými). Na základě Směrnic EU (EU č. 1307/2013), jsou zemědělci nuceni dodržovat zvláštní předpisy. V rámci těchto nařízení je zvýšení biodiverzity finančně podporováno, proto je doporučováno použití krycí plodiny pro potlačení plevele, což může poskytnout ekonomický přínos i samotným zemědělcům. Kromě toho existuje celá řada výhod, včetně pozitivního působení na půdní úrodnost v oblastech produkujících cukrovou řepu při využívání krycích mulčovacích systémů. Krycí mulč poskytuje možnost redukce zlepšení úrodnosti půdy a plodin plus potenciál pro sekvestraci uhlíku. Dále, pokryté plodiny jsou schopny potlačit lépe plevele během jejich období růstu.  Na podzim dochází k lepšímu hospodaření s vodou a živinami.

Pokusy byly prováděny na dvou místech v letech 2014-2015 a 2015-2016, aby se zjistila schopnost mulčování krycích plodin v cukrovce na potlačování plevelů. Tři krycí plodiny a dvě krycí plodiny byly testovány ve všech čtyřech experimentech. Hustota plevelů se pohybovala od 2 do 210 rostlin / m2 u Chenopodium album L. a Stellaria media (L.) Vill. jako převládající druhy. Sinapis alba rostla významně rychleji než Vicia sativa, Raphanus sativus var. niger, které jsou součástí využívaných směsek. Sinapis alba, Vicia sativa, Raphanus sativus var. niger snížily hustotu plevelů o 57, 22 a 15% ve všech lokalitách. Směs sedmi různých krycích plodin snížila vznik plevelů o 64% ve srovnání s kontrolním pozemkem bez krycího mulčování. Včasný růst cukrové řepy byl podpořen všemi mulčovacími postupy v roce 2015 a v roce 2016.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz