Anglicky: Broadleaf weeds control in winter wheat

Zdroj: Manilov, T. 2022. Broadleaf weeds control in winter wheat. Scientific Papers-Series A-Agronomy 65 (1).

Klíčová slova: "pšenice, plevele, herbicidy, účinek"

Dostupný z: https://agronomyjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/past-issues?id=1420


V zájmové oblasti je hojně pěstována ozimá pšenice. Z plevelného spektra patří mezi nejvýznamnější plevele ozimé plevele dvouděložné. Jejich konkurenční schopnost je poměrně vysoká, konkurují ozimé pšenici od podzimu až do sklizně. Z tohoto pohledu je nutné jejich konkurenci odstranit již brzy po vzejití ozimé pšenice. Problémem je kromě přímé konkurence plevelů vůči pšenici, potlačení růstu, i problematická sklizeň zaplevelených pozemků, kdy dochází k velkým skliz\ńovým ztrátám a znehodnocení produkce. V období 2018/2019-2019/2020 byl proveden polní parcelní pokus s odrůdou ozimé pšenice Avenue. Experiment byl zaměřen na stanovení účinnosti herbicidních přípravků na hubení širokolistých plevelů. Studovanými produkty byly Biathlon 4 D (tritosulfuron + florasulam) + Dash (adjuvans), Mustang (2,4 D ester + florasulam) a Sekator OD (iodosulfuron + amidisulfuron). Získané výsledky byly porovnány s neošetřenou kontrolou. Účinnost herbicidů proti plevelům heřmánek rolní (Anthemis arvensis L.), mák rolní (Papaver rhoeas L.), svízel přítula (Galium aparine L.), hořčice rolní (Sinapis arvensis L.) a ostrožka rolní (Consolida regalis Grey) ) byl vyhodnocen. Byla zaznamenána vysoká herbicidní účinnost proti všem existujícím plevelům. Všechny hodnocené parametry u ošetřených variant jako výška rostlin na konci vegetace, absolutní a hektolitrová hmotnost semene a také výnosy zrna ozimé pšenice měly vyšší hodnoty ve srovnání s neošetřenou kontrolou.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz