Anglicky: Control of Smoothseed Alfalfa Dodder (Cuscuta approximata) in Alfalfa (Medicago sativa)

Zdroj: Tepe, I at all. 2017. Control of Smoothseed Alfalfa Dodder (Cuscuta approximata) in Alfalfa (Medicago sativa). International Journal Of Agriculture And Biology, 19, 199 – 203.

Klíčová slova: "vojtěška, ochrana rostlin, plevele"

Dostupný z: http://www.fspublishers.org/published_papers/79519_..pdf


Cílem této studie bylo stanovit nejvhodnější metody regulace Cuscuta aproximata Bab., parazitující na vojtěšce (Medicago sativa L.) v Turecki. Byly zkoumány účinky imazetapyru a imazamoxových herbicidů a jejich aplikační doby, včetně třech výšek seče vojtěšky, na účinek dávky herbicidů. Každá varianta ošetření měla čtyři opakování a studie byla provedena v polních podmínkách od roku 2010 do roku 2013. Výsledky ukázaly, že preemergentní aplikace imazetaphyru, aplikaca imazamoxu před a po vzejití potlačila během sledování v prvním roce založení experimentu významně plevel. Účinky se však v následujících letech snížily. V roce 2013 bylo zjištěno podstatné snížení poměru sena a obsahu dusíkatých látek ve sklizené vojtěšce. Kromě toho nebyl prokázán vliv výšky seče na celkový efekt aplikací.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz