Anglicky: Control of Elymus repens by rhizome fragmentation and repeated mowing in a newly established white clover sward

Zdroj: BERGKVIST G., R. – INGSELLE B., M. – AGNUSKI E., M. – ANGERUD K.&B. RANDSÆTER LO (2017). Control of Elymus repens by rhizome fragmentation and repeated mowing in a newly established white clover sward. Weed Research: 57,172–181.

Klíčová slova: "agropyron repens, elytrigia repens, trifolium repens, vytrvalý plevel, zpracování půdy, mechanická regulace plevelů, krycí plodina, integrovaný systém regulace plevelů"

Dostupný z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wre.12246/epdf


  1. repens je vytrvalý jednoděložný plevel, který způsobuje výrazné ztráty výnosu jak v jednoletých, tak vytrvalých plodinách mírného pásma včetně severských zemí. V konvenčním zemědělství je E. repens regulován z velké části pomocí herbicidů, zatímco ekologičtí zemědělci mají tendenci se spoléhat na intenzivní obdělávání půdy. Ovšem oba typy regulace obsahují vážné nedostatky. K efektivní regulaci vytrvalých plevelů, jako je E. repens je potřeba kombinace obou uvedených metod.

Za spíše doplňkový způsob eliminace vytrvalých druhů je považováno sečení a konkurenceschopnost plodiny. Fragmentování oddenků s minimálním narušením půdy může potenciálně zvýšit účinnost těchto doplňkových metod. Cílem této studie bylo zjistit, zda fragmentace oddenků a sečení zvyšuje účinnost při regulace E. repens v porostech jetele plazivého. Experimenty probíhaly v letech 2012 a 2013 v šesti lokalitách nedaleko města Uppsala ve Švédsku a města As (Norsko).  V rámci experimentu byl sledován vliv fragmentování oddenků (za pomocí rýče byly vytvořeny řezné štěrbiny v půdě ve tvaru mřížky o rozměrech 10x10 cm a 20x20 cm) a opakovaného sečení porostů jetele na parametry E. repens.  Porosty byly takto narušeny během léta v na jaře vysetém jeteli (tři pokusy) nebo během podzimu po sklizni obilovin v porostech jetele založeného v podsevu obiloviny (tři experimenty). Během zákroků prováděných na podzim došlo sice ke snížení nadzemní biomasy E. repens, ale již nedošlo ke snížení biomasy nebo počtu oddenků. Naproti tomu při fragmentaci oddenků na počátku léta došlo ke snížení biomasy oddenků E. repens až o 60% a při opakovaném sečení až o 95%. Jako vhodné řešení při regulaci E. repens lze považovat kombinaci těchto dvou postupů. Sezónní rozdíly při regulaci zaplevelení mohou být způsobeny oddenky, které mají uloženo méně energie na jaře než na začátku podzimu. Závěrem lze podotknout, že fragmentací oddenků v porostech jetele plazivého při opakovaném sečení můžeme významně snížit podíl oddenků E. repens v půdě.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
20.docx