Anglicky: Response of sweet cherry grafted on different rootstocks to water stress

Zdroj: Küçükyumuk, C., Yİldİz, H., Sarısu, H. C., Kaçal, E. and Koçal, H. 2015. Response of Sweet cherry grafted on different rootstocks to water stress. Fresenius Environmental Bulletin, 24 (9), 3014-3024.

Klíčová slova: "třešně, chlorofyl, vodivost listů, vodní potenciál listů, podnože, průduchy, stres, reakce na stres, vodní stres"

Dostupný z: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20153426225?q=((sweet+cherry)+AND+(fruit)+AND+(drought)+AND+yr%3a%5b2000+TO+2018%5d)


V posledních letech se rozšiřují třešňové sady a současně se využívají podnože s různými růstovými vlastnostmi. Proto se objevila potřeba stanovit reakce těchto nových a současných podnoží na vodní stres. Tato studie byla provedena k určení vlivů různých úrovní vodního stresu na odrůdu 0900 Ziraat roubovanou na podnože Mazzard (Prunus avium L.) (K), Mahalep (Prunus mahalep L.) (M), Gisela 6 (Prunus cerasus × P. canescens) (Gi), CAB 6 (CAB) a Maxma 14 (Max). Experimenty byly prováděny na Fruit Research Station, Eğirdir, Isparta-Turecko. Stromy byly zasazeny do 50-litrových kontejnerů naplněných substrátem v poměru 1:2:1:0,5 (písek : hlinitá  půda : rašelina : hnůj). V průběhu pokusů byly na všechny kombinace odrůd / podnoží aplikovány čtyři různé úrovně sucha (D1: Plné zavlažování, D2: 75 % plného zavlažování, mírný stres, D3: 50 % plného zavlažování, střední stres, D4: 25 % zavlažování, silný stres). Hodnoty vodního potenciálu listů se pohybují v rozmezí od -2,23 do -4,62 MPa a hodnoty stomatální vodivosti od 10,7 do 167,1 mmol m-2 s-1. Zatímco nejvyšší pokles celkového obsahu chlorofylu byl stanoven v kombinaci 0900/CAB, pokles v rostlinné a kořenové hmotnosti byl nejvyšší u třešní naočkovaných na CAB a Gi podnožích.

Reakce podnoží k vodnímu stresu se lišily v závislosti na míře deficitu vody. Podle odolnosti proti vodnímu stresu byly podnože seřazeny do pořadí: Mahalep (M), Mazzard (K), Maxma 14 (Max), Gisela 6 (Gi) a CAB 6 (CAB).

Zpracoval/a: Ing. Pavol Suran, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., suran@vsuo.cz