Anglicky: Early genomic prediction of daughter pregnancy rate is associated with improved reproductive performance in Holstein dairy cows

Zdroj: Lima, F. S., Silvestre, F. T., Peñagaricano, F., Thatcher, W. W. 2020. Early genomic prediction of daughter pregnancy rate is associated with improved reproductive performance in Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science, 103(4):3312–3324

Klíčová slova: "dojnice, reprodukce, genomika"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030220301247


Použití genomického testování pro výběr jalovic do chovu v komerčních farmách v poslední době přitahovalo velkou pozornost. Vlastnosti plodnosti patří mezi nejsložitější, těžko měřitelné a s nízkou dědičností, a proto mohou těžit z genomického testování nejvíce. Cílem této studie bylo posoudit vztah mezi časnou genomickou predikcí míry zabřezávání (GPZ) a zabřezáváním po první inseminaci, podíl březostí na konci laktace, počtem inseminací pro zabřeznutí, dosaženou délkou inseminačního intervalu a servis periody. V analýze byly použity údaje pro GDPR, produkci mléka a reprodukční výsledky 1 400 laktací od více než 3 000 holštýnských krav ze čtyř komerčních farem se stejným modelem řízení reprodukce. Všechna zvířata byla genotypována a genomicky hodnocena jako jalovice ještě před první inseminací, takže nebyly k dispozici žádné fenotypové údaje pro predikci genomických vlastností. Údaje o GPZ a produkci mléka byly roztříděny do kvartilů. Statistické modely zahrnovaly GPZ, roční období roku, počet dnů laktace při první inseminaci, produkci mléka, kód chovu, způsob detekce říje (přirozená nebo řízená) a podmínky interakce jako potenciální prediktory pro jednotlivé hodnocené reprodukční výsledky. Data byla analyzována pro prvotelky a starší krávy odděleně. Podíl prvotelek zapuštěných na základě detekce přirozené říje se lineárně zvětšoval s GPZ. Byly zjištěny pozitivní asociace mezi úrovní GPZ a zabřezáváním po první inseminaci, podílem březostí na konci laktace, počtem inseminací pro zabřeznutí, délkou inseminačního intervalu a servis periody. Uvedené pozitivní vztahy byly zjištěny u prvotelek i krav na dalších laktacích. S vyššími kvartily GPZ byla spojena kratší servis perioda, vyšší procento zabřezávání po první inseminaci, nižší počet inseminací na zabřeznutí krav a vyšší počet březích krav na konci laktace. Mezi produkcí mléka a GPZ nebyly nalezeny významné interakce ovlivňující mléčnou produkci dojnic.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, stadnik@af.czu.cz