Anglicky: PIGS, Mid-year outlook – Price outlook, Feed outlook

Zdroj: McKeon, M. (Teagasc – Agriculture and Food Development Authority) Carroll, C. (2018). Pigs – Teagasc Advisory Newsletter, July 2018.

Klíčová slova: "ceny prasat, ceny krmiv, náklady, výhled"

Dostupný z: https://www.teagasc.ie/media/website/publications/2018/Teagasc-Pig-Newsletter-July-2018.pdf


TEAGASC je irská národní organizace, která pod záštitou irského ministerstva zemědělství poskytuje výzkum, poradenství a školení v oblasti zemědělské a potravinářské výroby. Jeho experti uvádí, že vysoké marže chovatelů prasat v EU v roce 2017 stimulovaly rozšíření základních stád prasnic (+ 2%) ve většině hlavních zemí produkujících prasata - Španělsko, Německo, Nizozemsko, Dánsko. Toto zvýšení počtu prasnic se projevilo ve zvýšení objemu produkovaného vepřového masa o 3% v průměru, přičemž u největšího evropského výrobce – Španělska – došlo k nárůstu v prvním čtvrtletí 2018 o 6%. Větším problémem je ale zpomalení čínských dovozů vepřového masa. Snížení vývozů vepřového z EU do Číny (v lednu-dubnu) v roce 2018 oproti roku 2017 bylo 6% a při srovnání 2018 vs. 2016 to bylo dokonce o 20% méně! Naštěstí Číňané pokračují po několikaměsíční přestávce ve vysoké brakaci základních stád prasnic, což znamená, že v nadcházejících měsících mohou vyžadovat vyšší objemy dovozu vepřového masa. Otázkou ale je, kdy. Účinek bude pomalý, neboť bude vyžadovat výrazný nárůst vývozu EU do Číny, aby se snížil objem vepřového masa přesahující domácí trh, ale v příštích měsících by to mohlo mít vliv na zvýšení ceny prasat.

Bohužel snížení cen prasat se shoduje s problémy, které se týkají krmivové základny - sklizně pšenice a ječmene v EU a Rusku. Jestliže u konečného výkrmu prasat se náklady na krmiva podílí na celkových nákladech asi 70 %, pak zvyšování jejich cen povede k výrazným dopadům do ziskovosti celého sektoru. Velmi složité povětrnostní podmínky, na jaře obecně velmi vlhké a příliš suché v létě, se odrážejí ve Francii, Velké Británii, Německu a Rusku s následným snížením očekávaného výnosu. Teagasc odhaduje, že výnosy ozimých obilovin poklesly o 5-10%, ale výnosy jarních plodin mohly klesnout až o 20-25%. Výhled pro EU uvádí produkci pšenice v letošním roce v hodnotě 132 milionů tun, což je o 9,5 milionu tun méně oproti roku 2017, přičemž Francie přispěje k poklesu produkce asi 4,5 miliony tun. Očekává se také, že Rusko v roce 2018 sníží produkci pšenice o 15 milionů tun v porovnání s rokem 2017 (70 mil. t vs 85 mil. t). Jediné pozitivum je to, že produkce sóji a kukuřice v USA v současné době vypadá prozatím nadějně. Alternativní možností, kterou je tedy třeba zvážit při boji se současnými vysokými cenami pšenice a ječmene, může být použití vyššího podílu kukuřice ve stravě. V současné době je to dobrá alternativa oproti pšenici a ječmeni, která nezpůsobuje problémy ve výkrmu, pokud je krmná dávka správně nastavena. V Evropě může obsah kukuřice dosahovat až 60% v případě krmení za sucha. Bohužel, pokud jsou používány systémy na vlhčené krmení, pak to znemožňuje výraznější míru záměny, ale 20-25% může být použito v závislosti na délce přívodního potrubí, počtu ohybů atd.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Mach, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, mach@pef.czu.cz