Anglicky: Plant protection means used in organic farming throughout the European Union

Zdroj: Matyjaszczyk, E. 2018. Plant protection means used in organic farming throughout the European Union. Pest Manag Sci 2018; 74: 505–510

Klíčová slova: "ochrana rostlin; rostlinná výroba; účinná látka; biostimulanty; evropská unie; integrovaná ochrana rostlin"

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ps.4789


Po povinné implementaci integrované ochrany rostlin (IPM - integrated pest management) proti škůdcům v Evropské unii (EU) přitahuje ochrana rostlin prostředky vhodnými pro aplikaci v ekologickém zemědělství pozornost široké skupiny potenciálních uživatelů. Navzdory společným pravidlům ekologické produkce a jednotným zásadám uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, dostupnost produktů, které lze legálně použít při ochraně ekologických plodin, se v jednotlivých členských státech výrazně liší. Existuje jednotný seznam 10 základních látek, které lze použít v ochraně ekologických plodin v celé EU. Dvanáct členských států má úřední rejstříky přípravků na ochranu rostlin pro použití v ekologickém zemědělství a celkový počet schválených produktů v jednotlivých zemích se liší od 11 v Litvě po 576 v Itálii. Některé produkty, které zvyšují odolnost rostlin a mohou být užitečné při ochraně ekologických plodin, jsou označovány na trhu jako biostimulanty. Spadají pod zákon, který upravuje použití hnojiv a pravidla jejich registrace se mezi členskými státy značně liší. Kromě toho existuje řada produktů, které byly legálně zavedeny na trhy některých členských států bez registrace jako důsledek mezer v zákoně. Použití neregistrovaných produktů v ekologickém zemědělství vyvolává určité pochybnosti, ale v současné době se zdá, že neexistuje žádný právní základ, na kterém by tato praxe mohla být výslovně zakázána.

 

Pojem ekologické zemědělství: je formou zemědělské výroby, jejímž smyslem je produkce zdravých a kvalitních potravin dlouhodobě udržitelným způsobem. V ekologickém zemědělství se uplatňují zejména postupy zamezující poškozování půdy s podporou diverzity živých přirozeně se vyskytujících organismů v krajině. Není povoleno využívání syntetických agrochemikálií, jako jsou umělá hnojiva a pesticidy. Ekologické zemědělství je celosvětově vnímáno jako zásadní alternativa pro zemědělskou výrobu budoucnosti a je nedílnou součástí i agrární politiky České republiky.

Zpracoval/a: Pavel Matušinsky, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., matusinsky@vukrom.cz