Anglicky: Perspectives on Potential Soybean Yield Losses from Weeds in North America

Zdroj: Soltani, N. 2017. Perspectives on Potential Soybean Yield Losses from Weeds in North America. Weed Technology, 31, 148 – 154.

Klíčová slova: "agronomická praxe, ztráty na výnosech, ekonomické ztráty, regulace plevelů, herbicidy"

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D2wbAJN89j9EiwD1aHq&page=3&doc=102


Plevele jsou jednou z nejvýznamnějších a regulovatelných rizik rostlinné výroby v Severní Americe. Finanční ztráty z důvodu sníženého výnosu sójových bobů a snížené kvality kvůli konkurenci plevelů, stejně jako náklady na regulaci plevelů, mají významný hospodářský dopad na čistý výnos produkce. Společnost Weed Science Society Society (WSSA), které předsedali Chandler (1984) a Bridges (1992), poskytla snímky srovnávacích ztrát plodin v důsledku plevelů v geografických oblastech a plodinách v těchto regionech po aplikaci herbicidů. Tato zpráva je druhou zprávou ze současného výboru WSSA o odstraňování ztrát na plodinách kvůli plevelům, konkrétně v sóji. Odhady výnosu byly stanoveny z komparativních pozorování výnosů sóji mezi neošetřovanými pozemky a s regulací plevelů nad 95% ve studiích prováděných od roku 2007 do roku 2013. Výzkumní pracovníci z každého státu USA a kanadské provincie poskytli nejméně tři a až deset individuálních srovnání za každý rok, které byly poté zprůměrovány do jednoho roku a poté po dobu sedmi let. Tyto procentní hodnoty ztrát na výnose byly použity pro stanovení celkové ztráty výnosu sóji v t ha (-1) na základě průměrných výnosů sóji pro každý stát nebo provincii, ve vztahu k současným cenám komodit za daný rok, USDA-NASS (2014) a Statistics Canada (2015). V průměru mezi roky 2007 a 2013, působení plevelů v sóji způsobilo ztrátu výnosu 52,1%. Při použití průměrné ceny sóji v letech 2007 až 2013 ve výši 389,81 t (-1) dolarů by se hodnota zemědělské produkce snížila o 16,2 miliardy amerických dolarů v USA a 1,0 miliardy dolarů v Kanadě ročně, kdyby nebyly použity herbicidy.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz