Anglicky: Seed production capability of monocotyledonous and dicotyledonous weeds in segetal and ruderal habitats

Zdroj: Kurdykova, O.M. 2018. Seed production capability of monocotyledonous and dicotyledonous weeds in segetal and ruderal habitats. Ukrainian Journal of Ecology. Vol 8, No 1. P 153 – 158.

Klíčová slova: "plevel, segetální a ruderální stanoviště, semena"

Dostupný z: http://www.ojs.mdpu.org.ua/index.php/biol/article/view/_200


Hlavní příčinou masového výskytu plevelů v segetálních a ruderálních stanovištích je jejich vysoká kapacita produkce semen. Práce vycházela z terénních experimentů, umělých výsevů v segetálních a ruderálních stanovištích ve stepních oblastech Ukrajiny. Bylo zjištěno, že průměrná plodnost plevele v ruderálních stanovištích byla větší než v segetálních stanovištích 3,8krát a indexy maximální plodnosti - 4,0 krát a dosáhly následujících hodnot 7028 a 9345 kusů a 20112 a 98337 kusů. Průměrná produkce semen u jednoděložných plevelů se pohybovala mezi 3594 a 5660 kusy a u dvouděložných v průměru 12417 a 55629 kusů semen z jedné rostliny. Většina druhů jednoděložných plevelů (56,1%) tvořila na jedné rostlině od 1 do 10 tisíc kusů semen a u dvouděložných plevelů (37,9%) - více než 10 tisíc kusů semen. V segetálních stanovištích měla maximální produkci semen čeledi Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae a ruderální stanoviště - Asteraceae, Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae, Brassicaceae. Největší produkce semen po výsevech na ruderálních stanovištích měly plevele: Convolvulus arvensis L., Ambrosia artemisiifolia L., Cynodon dactylon (L.) Pers., Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. Eragrostis minor Host, Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, Cirsium arvense (L.) Scop., Chenopodium album L., Amaranthus retroflexus L. atd. Největší zásobu semen v půdě v segetálních stanovištích vytvořily druhy z rodů Amaranthus, Galium, Cirsium, Setaria a na ruderálních stanovištích - Amaranthus, Chenopodium, Plantago atd. V segetálních stanovištích byla potvrzena přítomnost plevelů rodů s nízkou produkcí osiva na úkor jejich většího počtu druhů a rody s nízkým počtem druhů - na úkor vysoké produkce semen. V ruderálních stanovištích - na úkor většího počtu druhů a jejich vysoké produkce semen. Absolutní maximum produkce semen v segetálních stanovištích bylo dosaženo u plevelů rodu Amaranthus, Cirsium, Galium - od 3288 do 242266 kusů av ruderálních stanovištích - Amaranthus, Chenopodium, Plantago - od 108903 do 1911683 kusů z jedné rostliny.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz