Zdroj: URBÁNEK, Vilém. Přístroj, na který nečekají jenom taxátoři. In: forestry-instruments.cz [online]. © Forestry-instruments s.r.o. 2013. [cit/vid 2017-11-16]. Dostupný z: http://www.forestry-instruments.cz/pristroj-na-ktery-necekaji-jenom-taxatori

Klíčová slova: "vertex, haglof, dálkoměr, výškoměr, propojení do tabletu, propojení do mobilu"

Dostupný z: http://www.forestry-instruments.cz/pristroj-na-ktery-necekaji-jenom-taxatori


            Autor popisuje nejnovější výrobky švédské firmy Haglof. Přístroje jsou určeny pro venkovní sběr dat. Popisované přístroje nesou výrobní název Laser Geo a Vertex Laser Geo. Oba výrobky vycházejí z vývojové řady LASER 5 / VERTEX LASER 5, které si našly své místo i na českém trhu.

            Nové přístroje nabízejí unikátní uživatelské funkce, které využívají schopnosti přístroje přesně měřit, okamžitě zpracovávat i ukládat změřené vzdálenosti, vertikální i horizontální úhly a souřadnice GPS, které jsou buď přijaté přímo ze satelitů, nebo přepočtené ze změřených vektorových dat. Ve variantě Vertex Laser Geo je zabudována velmi užitečná dovednost a tou je ultrazvukový dálkoměr. Ten je velmi vhodný do velmi složitých terénních podmínek, jako jsou více vrstevnaté lesní porosty nebo lesní porosty s bohatým podrostem. To jsou místa a překážky, které technologie samotného laseru v mobilních měřících přístrojích těžko zvládají.

            Nové přístroje zvládají propojení s PC, notebookem, tabletem i  mobilem. Měřením těmito přístroji lze nejen měřit výšky stromů, ale také mapovat různé plochy a ty zanášet do digitálních vrstev, které je potřeba aktualizovat.

            Pro podrobnější studii nových parametrů přístrojů, autor uvádí odkaz na stránky výrobce. Oba přístroje zvyšují nejen přesnost získávaných dat, ale také profesionalitu obsluhy.   

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz