Zdroj: Novotný I. a kol. (2014):Příručka ochrany proti vodní erozi. Ministerstvo zemědělství ČR. ISBN 978-80-87361-33-7. 73s.

Klíčová slova: "gaec, vodní eroze, protierozní opatření"

Dostupný z: https://geoportal.vumop.cz/download/MZE_prirucka_vodni_eroze_2014.pdf


Příručka má rozšířit poznatky o protierozní ochraně půdy především mezi odbornou zemědělskou veřejností a poskytnout stručný, jednoduchý a komplexní soubor informací k této problematice. Aktualizovaná příručka ochrany proti vodní a nově i větrné erozi má poskytovat zemědělcům a farmářům relevantní informace k:

  • hospodaření na pozemcích ohrožených vodní a větrnou erozí,
  • možnostem, jak úspěšně implementovat a dodržovat standardy „Dobrého zemědělského a environmentálního stavu“ (GAEC),
  • problematice vodní a větrné eroze, jejím příčinám, projevům a důsledkům,
  • protierozním opatřením aplikovatelným v podmínkách ČR (nově včetně informací o protierozních opatřeních agrotechnického charakteru v ekologickém zemědělství (EZ) a protierozních opatřeních ve speciálních kulturách),
  • možnostem postupů při výstavbě technických protierozních opatření,
  • využití poradenských služeb při řešení problematiky vodní eroze,
  • a možnostem získání dalších informačních zdrojů k problematice vodní a větrné eroze a k ochraně před jejími nepříznivými účinky.

Určeno je především zemědělcům a farmářům, akreditovaným poradcům a široké odborné veřejnosti. U akreditovaných poradců a zájemců o akreditaci v podoblasti Péče o půdu, poskytuje publikace rozsáhlejší informace o problematice vodní a větrné eroze, informace o zjišťování míry erozní ohroženosti ploch, informace o protierozních opatřeních apod.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz