Anglicky: Using a target trial approach to evaluate the role of hyperketonemia in sole ulcer and white line hoof lesion development

Zdroj: Wynands, EM, Caixeta, LS, Cramer, G. 2022. Using a target trial approach to evaluate the role of hyperketonemia in sole ulcer and white line hoof lesion development. Journal of Dairy Science. 105. 7.

Klíčová slova: "kulhání, tukový polštář chodidla, případová studie"

Dostupný z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35599034/


Do této kohortové studie byly zařazeny krávy ze 7 stád mléka v Minnesotě a Wisconsinu. Cílem bylo odhadnout kauzální roli hyperketonémie na vznik vředu na chodidle a nemoci bílé čáry paznehtu (SUWL). Do pokusu byly zařazeny dojnice na druhé a další laktaci v době jejich otelení, přičemž jejich paznehty byly ošetřeny před porodem na konci laktace. Uvedená zvířata měla ošetřeny končetiny před otelením mezi 90 až 21 dny před otelením (n = 2 037) a po otelení mezi 21 až 150 dny po otelení (n = 1 408). Ošetření provádělo 7 paznehtářů, kteří byli zaškoleni pro zajištění identifikace lézí a pro standardizaci záznamu lézí. Paznehtáři prováděli terapeutické ošetřování, diagnostiku a léčbu lézí. Po porodu byla u kráv mezi 3 a 16 dny z mléka jednou týdně testována hyperketonemie, s využitím ručního ketonemetru. Zaměstnanci farmy a výzkumní pracovníci provedli testování beta-hydroxybutyrátu (BHB). Krávy byly klasifikovány jako hyperketonemické (HYK+), pokud měly krevní BHB >= 1,2 mmol/l nebo hyperketonémii negativní (HYK-), pokud krev BHB <1,2 mmol/l. Při otelení mělo na paznehtu 15,6 % ošetřených krav lézi a 1,9 % krav mělo SUWL; proto byly krávy se SUWL vyloučeny z další analýzy (n = 38). Při korekci paznehtů po otelení mělo 25,8% ošetřených krav lézi paznehtu a 3,6% krav mělo SUWL. Nejčastější lézí byla digitální dermatitida. Incidence hyperketonémie u krav byla 21,1 % (421/1 999), přičemž incidence na farmách se pohybovala od 5,7 do 29,1 %. Byl sestaven víceúrovňový logistický regresní model pro pravděpodobnost SUWL při oříznutí kopyt po otelení 1 209 krav (HYK+ = 257/1 209; SUWL = 42/1,209). Šance na SUWL v HYK+ byla 0,66 (95% interval spolehlivosti: 0,29; 1,49) vyšší než u HYK-krav. U krav diagnostikovaných s lézí (digitální dermatitida, hniloba rohoviny patek, nebo jiná léze) při jejich otelení (n = 199) byla pravděpodobnost, že budou mít SUWL pro krávy HYK+, 0,43 (95% interval spolehlivosti: 0,05; 3,92) krát vyšší než u krav HYK-. Široká škála kompatibilních kauzálních odhadů naznačuje, že hyperketonémie má pravděpodobně omezenou roli ve vývoji SUWL.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz