Anglicky: Survival and Possible Spread of Erwinia amylovora and Related Plant-Pathogenic Bacteria Exposed to Environmental Stress Conditions

Zdroj: Jock, S, Langlotz, C, Geider, K. 2005. Survival and Possible Spread of Erwinia amylovora and Related Plant-Pathogenic Bacteria Exposed to Environmental Stress Conditions. Journal of Phytopathology 153, 87–93.

Klíčová slova: "hypersenzitivní reakce; epifytické přežití; persistence v kůře"

Dostupný z: https://doi.org/10.1111/j.1439-0434.2004.00934.x


Původce bakteriální spály růžovitých, Erwinia amylovora, byl testován, jak dokáže přežívat v nepříznivých podmínkách, např. na nitrocelulózových filtrech, v nehostitelských rostlinách, v pletivech zralých jablek a v napadených částech kmene jabloní.

Počet bakterií E. amylovora, které produkují extracelulární polysacharid (součást ochranného biofilmu), stejně jako odvozený mutantní kmen, který extracelulární polysacharid neprodukoval, se během třítýdenního testování v suchém prostředí významně snížil. Ve vlhkém prostředí však k poklesu počtu životaschopných buněk došlo u obou variant bakterie pouze částečně. Na povrchu listů tabáku E. amylovora přežívá jen velice obtížně, pokud však byla vnesena dovnitř listů, v nichž zapříčinila vznik lézí a hypersenzitivní odpověď rostliny, byla tato bakterie schopná přežít ve významném množství. Podobný výsledek byl pozorován i v nekrotických lézích hypersenzitivizovaného tabáku způsobených E. pyrifoliae, různými pathovary Pseudomonas syringae, mutantními variantami E. amylovora neschopnými vyvolat hypersenzitivní odpověď v rostlinách nebo bakteriemi, které neprodukovaly extracelulární polysacharid a geny specifické pro vyvolání choroby.

Bakterie E. amylovora zanesené do pletiv zralých jablek se i po několika týdnech skladování v pokojové teplotě byly schopné dále šířit. Pokus potvrzuje přežití pouze malého počtu bakterií E. amylovora v nekrotických lézí po dobu sedmi let po infekci, riziko dlouhodobého šíření bakterií z napadených rostlin je velmi nízké, ačkoliv tuto možnost nelze zcela zanedbat.

Zpracoval/a: RNDr. Petra Lišková, Ph.D., Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., petra.liskova@vsuo.cz