Anglicky: Producer estimates of prevalence and perceived importance of lameness in dairy herds with tiestalls, freestalls, and automated milking systems

Zdroj: Higginson Cutler, J. H., J. Rushen, A. M. de Passillé, J. Gibbons, K. Orsel, E. Pajor, H. W. Barkema, L. Solano, D. Pellerin, D. Haley, E. Vasseur. 2017. Producer estimates of prevalence and perceived importance of lameness in dairy herds with tiestalls, freestalls, and automated milking systems. J. Dairy Sci. 100:1-10.

Klíčová slova: "prevalence kulhání, názor producentů, vazné ustájení, volné ustájení, automatický dojící systém"

Dostupný z: https://doi.org/10.3168/jds.2017-13008


Kulhání krav je jedním z nejpalčivějších problémů současného mléčného průmyslu. Negativně ovlivňuje jak welfare chovaných zvířat, tak jejich užitkovost. Cílem této studie bylo zjistit názory producentů na prevalenci kulhání a na závažnost tohoto problému v jejich stádech a dále odhalit, jak producenti kulhání kontrolují a monitorují v různých systémech ustájení – ve vazném ustájení (TS – 100 farem), ve volném ustájení s dojírnou (FS – 112 farem) a ve volném ustájení s dojícími roboty (AMS – 25 farem). Vždy u 40 reprezentativních krav z celkem 237 dojených stád v Kanadě byl vyškolenými výzkumníky klasifikován stupeň kulhání. Ve stejný den producenti vyplňovali dotazník.

Průměrná prevalence kulhání ve stádech byla producenty odhadována na 9 ± 0,9 %, zatímco výzkumníci zaznamenali průměrnou prevalenci 22,2 ± 0,9 %. Korelace mezi odhady producentů a pozorování vědců byla nízká (r = 0,19) a průměrná výzkumníky určená prevalence byla ve AMS 1,6 krát vyšší, ve FS 1,8 krát a ve TS dokonce 4,1 krát vyšší, než odhadovali producenti. Producenti v 48 % považovali kulhání za středně závažný a/nebo závažný problém v jejich stádech (TS = 34 %, AMS = 53 %, FS = 59 %). Jedna třetina producentů považovala kulhání za největší zdravotní problém, se kterým se v současnosti potýkají, zatímco dvě třetiny chovatelů (TS = 43 %, AMS = 63 %, FS = 71 %) prohlásily, že potřebná opatření managementu k minimalizaci tohoto problému byla již provedena v posledních dvou letech. Téměř všichni respondenti (98 %) uvedli, že rutinně kontrolují krávy, aby včas detekovali nové případy kulhání, nicméně 40 % z nich si neuchovává záznamy o případech kulhání (AMS = 24 %, FS = 23 %, TS = 60 %). Většina respondentů ošetřuje nové případy kulhajících zvířat sama okamžitě po jejich detekci, zatímco pouze 13 % producentů svěřuje tento úkol paznehtáři či veterináři. Průzkum jednoznačně ukázal, že producenti si jsou vědomi závažnosti problému kulhání krav a jeho monitoring je součástí denní rutiny téměř na všech farmách. Nicméně producenti významně podhodnocují skutečnou prevalenci tohoto jevu, což dokazuje, že jeho detekce je stále obtížná – a to zejména v systémech vazného ustájení. Ke snížení prevalence kulhání by pomohlo trénování ve včasném rozpoznávání nových případů, pořizování a uchovávání podrobných záznamů, identifikaci specifických rizikových faktorů na farmě a účinný plán léčby pro již kulhající zvířata.

Zpracoval/a: MVDr. Petr Fleischer, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., fleischer@vri.cz