Anglicky: Transfer and expression of ALS inhibitor resistance from Palmer amaranth (Amaranthus palmeri) to an A. spinosus × A. palmeri hybrid.

Zdroj: Molin, W. T., V. K. Nandula, A. A. Wright, and J. A. Bond. (2016). Transfer and expression of ALS inhibitor resistance from Palmer amaranth (Amaranthus palmeri) to an A. spinosus × A. palmeri hybrid.. Weed Science 64 : 240 – 247

Klíčová slova: "ezistence, herbicidy, amaranthus palmeri"

Dostupný z: http://www.weedscience.org/default.aspx


Přenos rezistence vůči herbicidům mezi blízce příbuzné druhy plevelů je tématem rostoucího významu. Amarantový hybrid Palmer amaranth × byl potvrzen rezistencí vůči několika inhibitorům acetolaktátsyntázy (ALS), včetně imazethapyru, nicosulfuronu, pyrithiobacu a trifloxysulfuronu. Enzymové testy ukázaly, že enzym ALS byl necitlivý na pyrithiobak a sekvenování odhalilo přítomnost známých bodových mutací rezistence, Trp574Leu. Zarovnání genu ALS pro laskavec Palmerův, Amaranthus Cruentus a předpokládané hybridy odhalil přítomnost Palmer amaranthové ALS sekvence v hybridech spíše než spiny amarantní ALS sekvence.

Navíc sekvence před ALS v hybridech odpovídala laskavci Palmerovu a nikoli Cruentus. Potenciál přenosu rezistence inhibitoru ALS hybridizací byl prokázán ve skleníku a v terénních pokusech. Jedná se o první zprávu o přenosu genu pro rezistenci inhibitorů ALS, která byla zaznamenána v terénu bez umělého / lidského zásahu. Tyto výsledky vyzdvihují potřebu sledovat příbuzné druhy v oborech i v okolních oblastech nekale, aby se zabránilo inter-specifickému přenosu genů rezistence. Výsledky jsou využitelné v rámci antirezistentní strategie.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz