Anglicky: Aperçu des nouveaux marchés et produits du bois

Zdroj: KLEINSCHMIT VON LENGEFELD, Andreas. Aperçu des nouveaux marchés et produits du bois. Revue Forestière Française, 2016, Vol.68, N°2, pp. 121-126

Klíčová slova: "výrobky ze dřeva, inovace, bioekonomie, lignin, udržitelný rozvoj"

Dostupný z: http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/61860/RFF_2016_68_2_121-126_Kleinschmit.pdf?sequence=1


            Od počátku 21. století evropská i světová poptávka po dřevě a výrobcích z něj výrazně stoupá, což je mimo jiné způsobeno zvyšující se konkurencí, ale zejména je prudké zvýšení poptávky po surovém dřevě také vysvětlováno zvyšující se rozmanitostí produktů a rozmanitostí nových možných použití. 

            Dřevo bylo vždy zdrojem inovativních produktů. Zvyšováním podílu na výrobcích částečně vysvětluje jeho stále se zvyšující využití. Výrobci v rámci inovací hledají použitelné a hlavně obnovitelné zdroje. Tyto inovace, které se často setkávají s velkým úspěchem, jsou bohužel často neznámé široké veřejnosti, která si tak neustále udržuje dřevozpracující průmysl v zažitých schematech. Lesní ekosystémy, které produkují jeden z nejatraktivnějších obnovitelných zdrojů, představují obrovský potenciální zdroj inovačního vývoje a využití v existujících, nových nebo budoucích odvětvích (balení, zelená chemie). V článku jsou nastíněny například tyto inovativní přístupy, které jsou reálné a průmyslově využívané. Například: výroba bioetanolu z lignocelulózy (Wyman, 1994); používání ligninu jako antioxidantu (Pouteau et al., 2003); umělé textilní vlákno získané spřádáním celulózových vláken z dřeva (nejčastěji buk), které absorbuje dvakrát tolik vlhkosti jako běžná bavlna; biologicky odbouratelný elektronický čip na bázi celulózových nanovláken (Jung et al., 2015); baterie na bázi celulózy s využitím v textilním průmyslu (Nyström et al. 2015); materiál vhodný pro konstrukci automobilových dílů pocházejících ze dřeva - celulózové mikrofibry a lignin. V článku jsou uvedeny další ukázky úspěšných inovací.

            Vzhledem k tomu, že kvalita výrobků z procesů zpracování dřeva se neustále zlepšuje, aby se přiblížila potřebám zákazníků a spotřebitelů, objevují se tak nové trhy založené na lesních zdrojích. Obor bioekonomie se v rámci Evropy snaží přispět k trvale udržitelnému rozvoji.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz