Anglicky: A review of weed management in wheat using crop competition

Zdroj: Meulen A. – Chauhan B.,S. (2017): A review of weed management in wheat using crop competition. Crop Protection 95, 38-44.

Klíčová slova: "odrůdy potlačující plevele, alelopatie, hustota rostlin, výsev, orientace řádků šablona pro setí, triticum aestivum l."

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219416302046?via%3Dihub


Od starověku hraje důležitou roli v potravě obyvatelstva a v zemědělství pěstování pšenice (Triticum aestivum L.). Pšenice společně s ječmenem (Hordeum vulgare L.) byla základní plodinou, kterou začalo využívat pravěké zemědělství a umožnilo vznik trvalých lidských osad (významný milník ve vývoji civilizace, jak ji známe). Pšenice se dnes pěstuje na celosvětové ploše přibližně 220 milionů hektarů s celosvětovou prognózou sklizně 732 milionů tun pšenice v roce 2016. V současné době pšenice zaujímá hlavní místo v potravě lidí na celém světě a dodává energii v podobě bílkovin více než jakákoli jiná plodina. Z tohoto důvodu je nutné zabránit ztrátám na výnosu pšenice. Na snižování výnosu pšenice mají velmi významný vliv plevele a jejich efektivní regulace má význam pro udržitelnost produkce potravin ve světě.  Zpracování půdy a herbicidy hrají důležitou roli v boji proti plevelům, ale jejich používání má často nepřijatelné důsledky pro obyvatelstvo a životní prostředí. Kromě toho klesá rozsah účinných látek herbicidů vhodných pro regulaci významných druhů plevelů. Zvýšení konkurenceschopnosti plodin proti plevelům pomocí kombinace odrůd odolných k zaplevelení a inovativním dizajnem  výsadby (hustota výsadby, rozteč a orientace řádků), je cestou ke snížení ztrát výnosů pšenice způsobené plevely. Poslední desetiletí výzkumu poskytlo vhodné metody potlačující plevele a pokračující výzkum v této oblasti by se měl zaměřit na budoucnost. V práci jsou uvedeny způsoby regulace zaplevelení pomocí stávajících odrůd pšenice, přes pečlivou selekci kultivarů a volbou designu výsadby. Další výzkum je nutný k vymezení povahy vztahů mezi kultivarovými rysy a konkurenceschopnými strategiemi výsadby, napříč různorodou plevelovou flórou ve více zemích, lokalitách a ročních obdobích. Investice do takových inovací slibují, že přinášejí nejen udržitelný výnos pšenice, ale také z hlediska lidského a ekosystémového zdraví, omezení kontaminace chemickými látkami a sedimenty, degradací půdy a znečištěním CO2.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
23.docx