Anglicky: An overview of the current trends in precision pig farming technologies

Zdroj: Ch. Tzanidakis, P. Simitzis, K. Arvanitis, P. Panagakis. 2021. Livestock Science 249, 104530

Klíčová slova: "precizní chov hospodářských zvířat, prasata, technologie, snímání v reálném čase"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.livsci.2021.104530


Chov prasat je jedním z technologicky nejvyspělejších a neustále rostoucích výrobních odvětví. Řečtí autoři publikovali přehledový článek o trendech ve stájových technologiích. S tím, jak se zvětšují velikosti chovů a zároveň se celosvětově snižuje počet chovatelů, je pro farmáře téměř nemožné posoudit každé jednotlivé zvíře a zajistit jeho pohodu. Precizní chov hospodářských zvířat (PLF) by podle autorů mohl poskytnout řešení těchto problémů. PLF má v úmyslu dosáhnout plně automatizovaného nepřetržitého sledování prasat s důrazem na každý kotec pomocí nově vyvíjených technologií jako součásti procesu řízení. Nově vyvíjené technologie mohou potenciálně zlepšit pohodu zvířat, konverzi krmiva, přírůstky a snížit emise hospodářských zvířat. To je potenciál pro pozitivní ovlivnění finanční životaschopnosti farem. Údaje budou podle autorů pravděpodobně shromažďovány kamerami (CCTV, infračervené, termokamerami atd.) doplněnými o systémy analýzy v reálném čase, mikrofony se systémy analýzy zvuku případně jinými senzory umístěnými na konstrukci stáje nebo na zvířeti, jako jsou akcelerometry, RFID senzory atd. Kombinace různých technologií PLF, jmenovitě 2D a 3D kamer, mikrofonů, senzorů monitorujících kulhání a pohybovou aktivitu, teplotu nebo vodivost pokožky a hladinu glukózy, nástroje bezdrátové komunikace, připojení k internetu a cloudová úložiště, umožňuje monitorovat environmentální, fyziologické a behaviorální proměnné a zajistit zlepšený zdravotní stav a welfare zvířat. Výsledkem by měla být zlepšená produktivní a reprodukční výkonnost a snížený dopad na životní prostředí. Technologie PLF jsou však stále ve vývoji a plně automatizované systémy, které nevyžadují lidské pozorování, jsou teprve vyvíjeny.

Závěrem autoři konstatují fakt, že moderní systémy výše uvedených typů jsou stále předmětem výzkumu a vývoje. V případě vyvinutých komerčních systémů bude nutné nejen doložit jejich přínos ale i přesvědčit zemědělce, že jejich zavedení pro ně bude výhodné.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., jiri.soucek@vuzt.cz