Anglicky: Performance of eleven plum cultivars under agroclimatic conditions of Plovdiv region, Bulgaria

Zdroj: Bozhkova, V., Savov, P. 2016. Performance of eleven plum cultivars under agroclimatic conditions of Plovdiv region, Bulgaria. Agricultural Science and Technology. 8 (2). 136 - 139. ISSN 1313-8820.

Klíčová slova: "prunus domestica l., vlastnosti plodů, chemické složení"

Dostupný z: http://agriscitech.eu/performance-of-eleven-plum-cultivars-under-agroclimatic-conditions-of-plovdiv-region-bulgaria/


Slivoně jsou tradiční ovocnou plodinou v Bulharsku a odrůdová skladba je zde zastoupena především odrůdou 'Stanley'. V průběhu druhé poloviny 20. století byl šlechtitelský program zaměřen na získání odrůd rezistentních nebo tolerantních k virovým neštovicím peckovin – šarce švestky (PPV). Mnoho tolerantních odrůd k této chorobě je již k dispozici, avšak pouze několik se jich rozšířilo mezi pěstitele a do výsadeb. Některé z tolerantních odrůd s dobrými hospodářskými vlastnostmi pochází například z německého Geisenheimu. Z hlediska rezistence se dále jeví zajímavou také odrůda 'Jojo'. Vysazování nových odrůd přináší zlepšení pěstitelských charakteristik, především větší produktivitu, atraktivnější plody a lepší nutriční složení. V této studii byly hodnoceny právě odrůdy z Německa s cílem doporučit ze šlechtitelských novinek nejlepší odrůdy pěstitelům.

Hodnocení odrůd probíhalo v letech 2011 až 2014 v ovocnářském institutu (Plovdiv) v Bulharsku. Do studie byly začleněny tyto odrůdy: 'Bellamira', 'Nancyská mirabelka', 'Jojo', 'Top', 'Topfive', 'Topfirst', 'Topgigant plus', 'Tophit plus', 'Topstar plus', 'Toptaste' a 'Stanley', přičemž poslední jmenovaná odrůda sloužila jako standard. Výsadba byla založena roku 2006 ve sponu 4 x 4 metry, bez dodatkové závlahy. Meziřadí bylo zatravněno a udržováno sežínáním, příkmenný pás byl ošetřován herbicidně. V rámci hodnocení byla sledována doba kvetení a zrání plodů, dále byly plody podrobeny chemické analýze se zjištěním cukernatosti a obsahu vitaminu C. Odrůdy byly hodnoceny také z hlediska absolutních výnosů a u sklizených plodů byla zjišťována průměrná hmotnost. Z roku 2012 pochází údaje o procentickém poškození květů mrazem, ke kterému v tomto roce došlo.

Kvetení nastávalo v průběhu sledovaných let od konce března do konce dubna a nejraněji kvetly odrůdy 'Tophit plus' a 'Toptaste', naopak nejpozdější kvetení bylo pozorováno u odrůdy 'Topstar plus'. V roce 2012 došlo v průběhu března a dubna k poklesu teplot pod nulu, čímž byly poškozeny květní pupeny v širokém rozmezí 5 až 51 %, přičemž rozsah poškození závisel na odrůdě. Nejmenší poškození (do 10 %) vykazovaly odrůdy 'Tophit plus', 'Top', 'Topgigant plus' a 'Nancyská mirabelka'. Největší poškození způsobily mrazy u odrůdy 'Toptaste'. Pro rozsah poškození mrazem není však rozhodující pouze hodnota teploty, ale také závisí na době působení nízkých teplot.

Doba zrání jednotlivých odrůd pokrývala především období měsíce srpna, některé odrůdy však zrály již od začátku července a sklizně dalších odrůd končily až na začátku září. Sklizně započaly vždy odrůdou 'Topfirst', průměrně okolo 6. července, a končily odrůdami 'Top' a 'Tophit plus' mezi daty 3. a 6. září. Ve sledovaných odrůdách se nacházely poměrně velké rozdíly v průměrné hmotnosti plodů, přičemž mezi odrůdy s nejmenšími plody se řadily 'Nancyská mirabelka' (10,41 g), 'Bellamira' (21,19 g) a 'Top' (25,59 g). Do kategorie odrůd s největšími plody patří odrůdy 'Tophit plus' (61,71 g) a dále, jak již název napovídá, 'Topgigant plus' (61,74 g). Zajímavé je srovnání poměru hmotnosti pecky a dužniny, který u slivoní nepřesahoval 5 % a nejnižší poměr (2,93 %) byl zjištěn u odrůdy 'Topgigant plus'. Obecně jsou slivoně druhem, který má v porovnání s ostatními druhy peckovin relativně malý poměr mezi hmotností pecky a dužniny. Významné rozdíly ve výnosu ovoce jednotlivých odrůd prozrazují následující údaje. Ve čtyřletém průměru bylo dosaženo nejvyšší plodnosti u standardní odrůdy 'Stanley' s výnosem 36,6 kilogramů ze stromu a rezistentní odrůdy 'Jojo', z jejíchž stromů bylo sklizeno průměrně 33,1 kilogramů ovoce. Výnosu nad třicet kilogramů ze stromu kromě zmíněných odrůd dosáhly dále odrůdy 'Tophit plus' a 'Topgigant plus'. Na druhou stranu se ve výsadbě nacházela odrůda dosahující pouze třetiny výnosu uvedené nejúrodnější odrůdy, a to 'Topfive' s průměrným výnosem 12,4 kg/strom. Z hlediska obsahových látek v plodech stojí za zmínku především cukernatost, která se pohybovala od 15,7 °Brix u odrůdy 'Top' po 24,75 °Brix odrůdy 'Toptaste'. Dalšími odrůdami s cukernatostí nad 20 °Brix byly 'Topfive', 'Nancyská mirabelka', 'Bellamira' a 'Jojo'. Slivoně nejsou obecně příliš bohatým zdrojem vitaminu C, nicméně nejvyšší obsah ze sledovaných odrůd byl zaznamenán u odrůdy 'Stanley'.

Ze sledovaných odrůd se z hlediska plodnosti a kvality plodů jeví jako zajímavé a pro pěstování vhodné především odrůdy 'Jojo', 'Topgigant plus' a 'Tophit plus', ze skupiny mirabelek pak také odrůda 'Bellamira'.

Zpracoval/a: Ing. Lukáš Zíka, Česká zemědělská univerzita v Praze, zikal@af.czu.cz