Anglicky: Pre-sowing treatment and sowing time of douglas-fir (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco)

Zdroj: Martiník, A., Houšková, K., Palátová, E., Cafourek, J., Mauer, O. 2014. Předosevní příprava a doba výsevu douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii /Mirb./ Franco). Brno: Mendelova univerzita v Brně, 16 s. ISBN 978-80-7509-161-1.

Klíčová slova: "douglaska tisolistá, semena, stratifikace, doba osetí"

Dostupný z: https://ldf.mendelu.cz/uzpl/index.php/metodiky


Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů připravil svými autory tuto certifikovanou metodiku, která nese osvědčení 82593/2014-MZE-16222/M90. Certifikovaná metodika byla vytvořena zejména pro provozní praxi lesních školek. Vzhledem k malému zastoupení dřeviny v našich lesích lze předpokládat zejména umělou sadbu této dřeviny i přes její velmi dobrou schopnost přirozeného zmlazování. V budoucnu se předpokládá nárůst zastoupení douglasky až na 2-4% dřevinné skladby v ČR. Metodika je primárně určena pro přírodní podmínky České republiky, prezentované postupy lze aplikovat také v podobných podmínkách střední Evropy

Osivo douglasky dozrává a vypadává ze šišek koncem léta a začátkem podzimu. Z důvodu zabránění sběru částečně nebo úplně prázdných šišek se u této dřeviny běžně využívá předčasný sběr. Zjištěné rozdíly v dormanci osiva douglasky vedly k tomu, že norma ISTA (2014) i ČSN 48 1211 (2006) doporučují pro osivo douglasky dvojí zkoušku klíčivosti – bez předosevní přípravy a po třítýdenní studené stratifikaci při 5 °C. Srovnání výsledků obou testů klíčivosti může ukázat, zda předosevní příprava stimuluje či redukuje klíčivost, nebo zda se klíčivost nemění. Metodika se zabývá podzimním, předjarním a jarním výsevem. Běžná doba stratifikace semen 21 dnů je v praxi mnohdy omezena pouze na dva týdny.

Dle šetření autorů lze prodloužením stratifikace z 21 na 49 dnů při jarních výsevech douglasky zvýšit výtěžnost osiva z cca 20 % na hodnotu kolem 30 %. Z jednoho kilogramu osiva douglasky tak lze vypěstovat až kolem 29 000 semenáčků. V porovnání s dosavadní praxí, dosahuje naznačený rozdíl 10 000 semenáčků vypěstovaných z jednoho kilogramu osiva douglasky. Jedná se tedy o zvýšení produkce semenáčků až o jednu třetinu. V peněžním vyjádření tak lze ušetřit až 1/3 nákladů, resp. při stejném množství osiva lze docílit až o 1/3 vyšších výnosů.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz