Anglicky: The use of strip-seeding for management of two late-season invasive plants

Zdroj: Amanda Dechen Silva, Leslie M. Roche, Elise S. Gornish. 2019. The use of strip-seeding for management of two late-season invasive plants. Heliyon 5, e01772

Klíčová slova: "zemědělství; věda o životním prostředí; lactuca serriola; convolvulus arvensis"

Dostupný z: https://www.heliyon.com/article/e01772/pdf


Šíření a přetrvávání rostlin plevelů na pastvinách zvyšuje potřebu zdokonalení stávajícího managementu TTP a vývoj nových strategií pro řešení zaplevelení. Pásové výsevy –výsev za účelem snížení nákladů a zvýšení úspěchu - je zatím nedostatečně využíván. Tato technologie slibuje snížení dominance plevelů v travnatých stanovištích. Experiment s pásovým výsevem byl založen v roce 2011 na kalifornských travních porostech, kde byly dosévány (mezi 0-100%) poškozené porosty travního porostu. V roce 2016 jsme vyhodnotili výšku, nadzemní biomasu a produkci generativních orgánů dvou invazivních rostlin: polní svlačci a lociku kompasovou. Zjistili jsme významné snížení výšky rostlin a produkce květů (pro obě cílové invaze) a biomasy (svlačec) v mnoha výsevních pásech ve srovnání s neosetou plochou. Nižší aplikace dávky osiva prokázala podobné nebo lepší využití pro regulaci plevelů ve srovnání s vyšší dávkou osiva, což naznačuje, že tento postup může být účinný při současném snížení nákladů na práci a materiál, což důležité při postupech obnovy porostů. Nenalezli jsme důkazy, že výsevné pásy poskytly lepší podmínky pro plevele, než okolní prostor. Tato práce však naznačuje, že tato technologie se projeví pozitivně, a zabrání expanzi uvedených invazních druhů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz