Anglicky: Do weaner pigs need in-feed antibiotics to ensure good health and welfare?

Zdroj: Diana, A., Manzanilla, E. G., Calderón Díaz, J. A., Leonard, F. C., Boyle, L. A. 2017. Do weaner pigs need in-feed antibiotics to ensure good health and welfare? PLoS ONE 12, 10: 0185622.

Klíčová slova: "antibiotika, odstav, welfare"

Dostupný z: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185622


Článek popisuje využití antibiotik u odstavených selat v intenzivních systémech chovu prasat. Antibiotika se v intenzivních systémech chovu prasat využívají zejména z toho důvodu, aby se předešlo vzniku infekčních onemocnění. Antibiotika jsou totiž účinným nástrojem pro kontrolu a léčbu infekčních onemocnění v intenzivních produkčních systémech, kde vysoká hustota zvířat usnadňuje šíření patogenů. Chovatelé se však nadměrně spoléhají na jejich využití a často je považují za jediné řešení chorobných výzev. Profylaktické použití antibiotik v krmivu po odstavu je běžné například u irských chovů prasat. Rutinní využití antibiotik může přispívat k vytvoření antibiotické rezistence, což je hlavní celosvětový problém. Po zákazu používání antibiotik jako růstových stimulátorů je nyní zkoumáno jejich profylaktické využití v krmivech. Odstranění profylaktických antibiotik z krmiva by mohlo být příčinou dodatečných problémů s onemocněními, čímž by se zvýšila potřeba parenterální léčby, která je náročná na pracovní sílu. Dále by mohlo dojít k jiným nežádoucím nebo nepředvídatelným problémům, které mohou způsobovat stres prasat a způsobit zvýšení negativního chování jako je agrese, kousání ocasu, uší, boku a závažné sociální problémy mezi zvířaty. Podávání antibiotik je obzvláště problémem, pokud je lék dodáván v krmivu, ať již pro profylaktické nebo metafylaktické účely, neboť není zaměřen pouze na nemocné jedince.

 

Cílem tohoto výzkumu bylo zaznamenat změny, které nastanou po odstranění profylaktických antibiotik z krmiva na ukazatelích zdraví a welfare. Každé pondělí po dobu šesti týdnů byla podskupina 70 selat odstavena, označena a rozdělena do dvou skupin 35 prasat podle hmotnosti. Antibiotika byla odebrána z krmiva jedné skupiny a druhé skupině byla podávána nadále po dobu devíti týdnů. Byly sledovány kožní, ocasní, ušní a končetinové léze a léze na bocích. Dále byl sledován počet bojů mezi prasaty. Data byla analyzována za použití smíšených modelových rovnic a binomické logistické regrese. Získané výsledky ukázaly, že odstranění antibiotik z krmiva odstavených selat mělo minimální vliv na ukazatele zdraví a dobrých životních podmínek zvířat. Odstranění profylaktických antibiotik z krmení odstavných selat mělo minimální účinek i na léze spojené s welfare, zdravotními ukazateli a negativním chováním. Což naznačuje, že farmy, které používají profylaktická antibiotika v krmivu, je mohou odstranit bez jakéhokoliv vlivu na zdraví a welfare prasat. Bylo zřejmé, že antibiotika v krmivech hrají roli při zmírňování závažnosti lézí v uších a jejich odstranění z krmiva vedlo ke zvýšené potřebě terapeutické antibiotické léčby jednotlivých zvířat vykazujících klinické příznaky chorob. Pro zjištění účinku odstranění profylaktických antibiotik v krmivech na chování a welfare prasat v chovech v České republice je nutné zajistit další výzkumy a vyvinout vhodné strategie pro řešení omezených zdravotních problémů.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz