Anglicky: Postharvest UV-C treatment reduces postharvest decay in sweet cherries stored at ambient temperature (20°C).

Zdroj: Pristijono P., Bowyer M. C., Scarlett C. J., Vuong Q. V., Stathopoulos C. E., Vuillemenot L., Golding J. B. 2019. Postharvest UV-C treatment reduces postharvest decay in sweet cherries stored at ambient temperature (20°C). Acta Hortic 1256, 441-448.

Klíčová slova: "skladování, hniloby, kvalita, barva stopky, pevnost"

Dostupný z: https://www.ishs.org/ishs-article/1256_63


Ukázalo se, že posklizňové ošetření UV-C (180-280 nm) významně prodlužuje trvanlivost mnoha zahradnických plodin. V této studii byly dva kultivary třešní (´Sweetheart´ a ´Lapins´) vystaveny UV-C světlu v pěti různých intenzitách (0; 2,1; 9,7; 25,3; 50,8 kJ m-2) a následně skladovány po dobu až 9 dnů při 20°C nebo 28 dní při 1°C. Kvalita plodů byla hodnocena podle barvy stopky, odlučitelnosti stopky od plodu, vývoje posklizňových hnilob, barvy dužniny, pevnosti plodu, celkového obsahu rozpustných látek (TSS) a titrovatelné kyselosti (TA). Plody vystavené působení UV-C a skladováné při 20°C zaznamenaly výrazně nižší úrovně výskytu posklizňové hniloby, ale tato reakce na ošetření UV-C nebyla závislá na dávce. Naproti tomu bylo zjištěno, že ošetření UV-C nemá žádný významný vliv na vývoj hnilob u ošetřeného ovoce, pokud je následně skladováno po dobu až 28 dnů při 1°C. Ošetření UV-C zářením nevykazovalo žádný významný vliv na barvu stopky, barvu dužniny, odlučitelnost stopek od plodů, poměr TSS, TA ani TSS/TA u plodů skladovaných při 20 ° C, přestože ošetřené plody ´Lapins´ vykazovaly významně větší pevnost v porovnání s kontrolou. Výsledky ukázaly, že za určitých podmínek má posklizňové ošetření UV-C potenciál snížit výskyt rozpadu a zachovat pevnost dužniny u plodů třešní skladovaných při pokojové teplotě (20°C). Nebyl zaznamenán příznivý efekt na plody skladované při 1°C.

Zpracoval/a: Ing. Lubor Zelený, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., zeleny@vsuo.cz