Anglicky: Can innovations in traditional pork products help thriving EU untapped pig breeds? A non-hypothetical discrete choise experiment with hedonic evaluation

Zdroj: Kallas, Z., Varela, E., Čandek-Potokar, M., Pugliese, C., Cerjak, M., Tomažin, U., Karolyi, D., Aquilani, C., Vitale, M., Gil, J.M. 2019. Can innovations in traditional pork products help thriving EU untapped pig breeds? A non-hypothetical discrete choise experiment with hedonic evaluation. Meat Science. 154: 75 – 85.

Klíčová slova: "nevyužívané plemena prasat, inovované tradiční vepřové produkty, nehypotetický experiment s diskrétním výběrem, vnímaní zdraví, hedonické hodnocení"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030917401830932X


Uchování a zvyšování biodiverzity patří k jedním ze zásadních problémů zemědělské politiky. V roce 2001 přijala EU tzv. „Akční plán pro biodiverzitu v zemědělství“. Hlavní prioritou je zachovat lokální a ohrožená plemena hospodářských zvířat. Zachování plemen prasat, které nejsou v současném intenzivním zemědělství využívány hraje důležitou rolu v zachování genetické hodnoty, která se vlivem vysoké selekce v chovu snižuje. Uchování těchto plemen má význam i v zachování kulturního a etnologického charakteru evropských komunit spojených s farmařením.

V této studii se autoři zaměřili na čtyři, dnes v Evropě málo využívaná plemena prasat. Jednalo se o plemeno Porc Negre Mallorqui ze Španělska, Turopolje z Chorvatska, Cinta Senese z Itálie a Krškopolje z Slovinska. Autoři analyzovali vepřové výrobky vyrobené z masa těchto plemen prasat tradičním způsobem a výrobky vyráběné inovativními technologiemi, často obohacené o zdraví prospěšné ingredience. Sledován byl zájem konzumentů o výrobky a jejich ochota je kupovat. Z výsledků experimentu vyplývá, že vyšší zájem je o výrobky vyráběné tradičními technologiemi. Poptávka po tradičních nezměněných produktech z rustikálních plemen prasat může tedy vést k jejich zachování. Toto by mohl být návod na využití našeho Černostrakatého přeštického prasete, kdy by nemuselo být chováno pouze jako genová rezerva, ale mohlo by být využíváno k výrobě tradičních produktů, o které by mohla být na trhu poptávka.   

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz