Anglicky: Resistance to Sclerotinia sclerotiorum in wild Brassica species and the importance of Sclerotinia subarctica as a Brassica pathogen

Zdroj: Taylor, A., Rana, K., Handy, C., Clarkson, J. P. 2018. Resistance to Sclerotinia sclerotiorum in wild Brassica species and the importance of Sclerotinia subarctica as a Brassica pathogen. PLANT PATHOLOGY Volume: 67 Issue: 2 Pages: 433-444 DOI: 10.1111/ppa.12745

Klíčová slova: "brassica cretica; brassica incana; resistance; sclerotinia sclerotiorum; sclerotinia subarctica; wild brassica ,western-australian conditions; quantitative trait loci; genome-wide association; stem rot; population-structure; juncea germplasm; napus; oleracea; crops; identification "

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=D3XRKwcV1b5pXwMhg23&page=2&doc=18


Rostliny rodu Brassica mají globální význam, přičemž řepka olejná (Brassica napus) představuje 13% produkce jedlého oleje. Všechny druhy Brassica jsou náchylné k bílé hnilobě (hlízečce obecné) způsobované houbovým patogenem. Sclerotinia sclerotiorum. Tento patogen způsobuje houbové onemocnění u více než 400 druhů rostlin. Obecně ale zdroje rostlinné rezistence vedoucí k částečné kontrole patogenu byly identifikovány v některých divokých druzích rodu Brassica a některé jsou i  vysoce rezistentní. Související patogen S.subarctica byl také nalezen na zástupcích rodu Brassica, ale jeho agresivita ve srovnání s S. sclerotiorum není známa. V této studii byly k odhalení nových zdrojů rezistence vůči S. sclerotiorum v rozmanitém souboru genomů rodu Brassica  použity oddělené analýzy listů a řapíku. Vysoká rezistence byla pozorována u druhů  B. incana a B. cretica v petiolových testech, zatímco divoké linie B. oleracea a B. incana byly nejvíce rezistentní v testu na listy.  B. bourgeai vykazovala částečnou rezistenci na řapík a list, Přestože mezi těmito dvěma testy neexistovala žádná korelace, rezistence v oddělené analýze řapíku byla korelována s rezistencí stonků u dospělých rostlin. Při testování na komerčních kultivarech B. napus, B. oleracea a B. rapa vykazovaly vybrané izoláty S. subarctica agresivitu srovnatelnou s S. sclerotiorum, což ukazuje, že může být významným patogenem Brassica. Jedná se o první studii, která identifikuje B. cretica jako zdroj rezistence vůči S. sclerotiorum a uvádí rezistenci u jiných divokých druhů Brassica k izolátu UK. Poskytuje tak zdroje pro šlechtění odolných kultivarů vhodných pro Evropu.

Zpracoval/a: RNDr. Tomáš Spitzer, PhD., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., spitzer@vukrom.cz