Anglicky: Forest valuation – Russian view on global forestry

Zdroj: Wendel, B.: (2009): Forest valuation – Russian view on global forestry. Vestnik: The Journal of Russian and Asian Studies, .

Klíčová slova: "hodnota lesa, palivové dříví, světové lesy, zásoba dříví"


Světové lesy plní mnoho rolí, jako je poskytování obnovitelných surovin a energie, zachování biologické rozmanitosti a ochrana půd a vodních zdrojů. Mohou však být poškozeny požárem, zemědělskou a městskou expanzí a dalšími poruchami.

Kombinovaná hodnota smýceného dřeva je ukazatelem příspěvku lesů k národním ekonomikám a tyto informace slouží k rozvoji a sledování národních politik, stanovení priorit a přidělování zdrojů.

Celkově vykázaná hodnota dřeva smýceného v roce 2005 činila 57 miliard dolarů za průmyslovou kulatinu a 7 miliard dolarů za palivové dřevo, což odpovídá celkovému objemu 64 miliard USD. To je v kontrastu s tím, že množství kubických metrů průmyslových kulatých a dřevěných paliv je zhruba stejné. Z těchto údajů vyplývá, že palivové dříví je zhruba desetkrát méně cenné na 1 m3 než průmyslová kulatina.

Celkově se zdá, že hodnota odebrání dřeva se mírně zvýšila, z 53 miliard USD v roce 1990 na 55 miliard USD v roce 2000 a 59 miliard v roce 2005. Po úpravě inflace však hodnota odstranění dřeva skutečně klesla na globální úroveň.

Zdá se, že vykázaná hodnota smýceného dříví je ve všech regionech s výjimkou Asie a Jižní Ameriky na průměru. V Asii je významný pokles celkové hodnoty důsledkem snížení objemu těžby. V Brazílii klesla hodnota odebraných dřevin a následně se zotavila po přechodu z přírodních lesů na lesní plantáže, což vedlo k nižším cenám, ale k vyšší produktivitě.

Hrubá hodnota těžby dříví nemusí být nutně dobrým ukazatelem ekonomické udržitelnosti lesnictví. Pokles hodnoty těžby (jak je pozorován v Brazílii) by mohl znamenat, že se odvětví stalo nákladově efektivnějším. Sběr statistických údajů o přidané hodnotě pro celý lesnický sektor (včetně zpracování) by poskytl lepší informaci o ekonomické udržitelnosti.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-29.docx