Anglicky: Disease, trade issues change the global pig market

Zdroj: Berkhout, N. 2019. Disease, trade issues change the global pig market. Pig Progress, Rabobank, 8.

Klíčová slova: "čína, nemoc, africký mor prasat, trh, vepřové maso"

Dostupný z: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2019/8/Rabobank-Disease-trade-issues-change-the-global-pig-market-459981E/?cmpid=NLC|pigprogress_focus|2019-08-12|Rabobank:_Disease,_trade_issues_change_the_global_pig_market


Rostoucí tlak chorob je výzvou pro celosvětový trh, konkrétně se jedná o africký mor prasat, který nadále negativně ovlivňuje produkci v asijských zemích a zvyšuje nejistotu ohledně obchodních a produkčních vyhlídek v jiných částech světa. Africký mor prasat nadále ohrožuje světový trh s vepřovým masem, a zatímco čínské ceny vepřového masa začínají růst, reakce na produkci ve zbytku světa se zdají být opatrné. Produkci v Evropě a Brazílii omezují některé faktory, včetně zvládání nemocí a počasí (sucho). Obnovení čínsko-amerických obchodních jednání pro Čínu znamená šanci přezkoumat cla na dovozy vepřového masa z USA. Rabobank odhaduje, že současná ztráta stavů prasat v Číně činí meziročně 40 % a může se do konce roku 2019 zvýšit na více než 50 %. Očekává se však, že kvůli velké porážce na začátku roku 2019 bude produkce vepřového masa klesat pomalejším tempem, o 25% za rok, v roce 2020 se i nadále očekáva pokles o 10 – 15 %. Africký mor prasat se rychle šíří ve Vietnamu, Laosu a Kambodži a nedávno byly zjištěny nové případy v Severní Koreji. Zpráva odhaduje, že i nadále bude ve všech asijských chovech prasat riziko nakažení africkým morem prasat. Také Evropa stále čelí ohniskům afrického moru prasat a to hlavně díky divokým prasatům. Zpráva dodává předpoklad, že africký mor prasat ovlivní celosvětovou produkci živočišných bílkovin déle než na 5 let, a v případě Číny to může trvat ještě déle. Nebývalá ztráta nabídky v Číně změnila světové obchodní toky a bude tak činit i nadále. Čína je největší importní destinací na světě. V prvních 5 měsících roku 2019 vývoz EU do Číny meziročně vzrostl o 41%, uvedli analytici banky. Spekulace na trhu přispěly ke kolísání mezinárodních cen a tlak na další zvyšování cen donutí tradiční dovozce vepřového masa, jako je Mexiko, Japonsko a Jižní Korea, aby aktivně konkurovali dodávkám vepřového masa. Rabobank zdůrazňuje změny v přístupu na trh a v obchodních politikách jako hlavní hnací síly, které budou i nadále ovlivňovat obchodní toky. Jak se africký mor šíří v Číně, ceny začínají stoupat, což ukazuje na omezené zásobování. Od poloviny června se ceny živých prasat zvýšily o 40% oproti roku 2018. Velké zásoby zmrazeného masa nadále tlačí na ceny a ovlivňují tak tržní výnosy. Dovoz vepřového masa v květnu výrazně vzrostl v podstatě díky lodní dopravě, tento trend je očekáván i ve druhé polovině roku 2019. V USA vznikají velké chovy a zároveň dochází ke zlepšení produktivity, což způsobí ve druhé polovině roku 2019 meziroční nárůst produkce vepřového masa o 5,5%. Rabobank dodala, že řešení obchodních podmínek v Mexiku a Kanadě by mělo podpořit vývoz a obnovení obchodních jednání s Čínou což je pozitivní, naproti tomu klíčovým omezením bude i nadále nedostatek pracovních sil. Šíření afrického moru prasat ve východní Evropě, vysoké teploty a sucho zpomalují růst produkce. Vývoz z většiny členských států Evropy vzrostl, zejména kvůli silné poptávce z Číny. Poptávka Číny a Ruska je hnací silou vývozu i z Brazílie, a zatímco vývoz překonává růst produkce, domácí ceny vepřového masa rostou.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz