Anglicky: Cherry necrotic rusty mottle and Cherry green ring mottle viruses in Czech cherry germplasm

Zdroj: Špak J., Přibylová J., Šafářová D., Lenz O., Koloniuk I., Navrátil M., Fránová J., Špaková V., Paprštein F.: Cherry necrotic rusty mottle and Cherry green ring mottle viruses in Czech cherry germplasm. Plant Protect. Sci., 53.

Klíčová slova: "viry, třešně, diagnostika"

Dostupný z: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/216632.pdf


Při použití reverzní transkripční polymerázové řetězové reakce bylo použito 160 stromů sladkých třešní a višní ze sbírky genofondu, ovocných sadů a divokých stromů v České republice, které byly vyšetřeny na přítomnost nekrotických rezavých motýlových virů (CNRMV) a Cherry green ring mottle virus (CGRMV). Viry byly detekovány výhradně v třešňovkách v kolekcích genofondů. CNRMV byl diagnostikováni ve dvou stromech a CGRMV ve čtyřech stromech. Použitím další generace sekvenční sekvence byly získány téměř kompletní genomové sekvence (kompletní ORF) pro jeden CNRMV a tři CGRMV izoláty. Jejich souvislost se sekvencemi GenBank izolátů z různých zemí spolu s negativními výsledky od screeningu mimo kolekci zárodků naznačuje, že viry byly dovezeny  se stromky ze zahraničí.

Kombinované důkazy o (a) dvou vzdálených počtech řádků CGRMV ve stromech ze stejného místa, z nichž jedna byla úzce příbuzná s izolátem Jižní Korea; (b) nepřítomnost CNRMV a CGRMV v blízkosti infikovaných stromů; a (c) vysoká genetická podobnost obou virů zjištěných jinými autory ze vzdálených zemí podporují závěr, že tyto viry zjištěné v České Republice jsou původem ze zahraničí. Průzkum na CNRMV a CGRMV, jejich výskyt sadech a divokých rostlinách společně nebyl popsán, pokud jde o jejich předchozí přítomnost v České republice, zatím se nepotvrdilo několik případů, které avizovalo EPPO. Oba viry se vyskytly pouze při importu přístupy v kolekci zárodků.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz