Zdroj: Kotrla, P., Cafourek, J. 2016. Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin v České republice. In: Zborník príspevkov-Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Snina: Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, 69-72. ISBN 978-80-972366-2-5.

Klíčová slova: "národní program ochrany genofondu, národní banka osiva a explantátů"

Dostupný z: http://www.skolkari.eu/files/Zbornik-2016.pdf


Článek seznamuje s novým postupem Ministerstva zemědělství ČR ve věci genofondu lesních dřevin. S účinností od 1. 7. 2014 byl v České republice vyhlášen Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014–2018. V rámci tohoto programu byla v České republice zřízena Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin. V souladu s § 29 odst. 2 písm. d) zákona č. 149/2003 Sb. pověřilo Ministerstvo zemědělství Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. jako určenou osobu, zajištěním provozu této banky. Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin je rozdělena na 2 samostatné části – Národní banku osiva lesních dřevin a Národní banku explantátů lesních dřevin.

Cílem banky explantátů lesních dřevin je dlouhodobé uchovávání populací a jedinců lesních dřevin, jejichž generativní reprodukce je omezená a současně se jedná o cenné či ohrožené populace a jedince významné z hlediska udržení biodiverzity. V bance explantátů jsou dlouhodobě uchovávány i dosud opomíjené endemitní a reliktní druhy lesních dřevin - např. hrušeň polničku, jabloň lesní, jeřáb oskeruši, jeřáb sudetský, jilm habrolistý, jilm horský, jilm vaz, lípu srdčitou, lípu velkolistou, třešeň ptačí, břízu trpasličí, lýkovec vonný, vrbu dvoubarvou, smrk ztepilý a další ohrožené nebo endemické druhy lesních dřevin.

Cílem banky osiva je dlouhodobé uchovávání těch druhů lesních dřevin, které lze skladovat po dobu několika desítek let bez podstatné ztráty klíčivosti. Takto uložit lze osivo dřevin s tzv. ortodoxními semeny, u kterých lze snížit obsah vody na 5 – 8 %. Jedná se nejvíce o semena smrku, borovice, modřínu, břízy, olše apod. V případě banky osiva se předpokládá výhledová dobu uložení osiva 30 let. Množství tzv. „základní zásoby osiva“ je kalkulováno tak, aby se z osiva dala obnovit populace dané dřeviny na ploše cca 10 ha (v případě hlavní dřeviny) nebo 5 ha (u ostatních dřevin).

Uložení semen a uchování druhů dřevin České republiky je velmi důležité i s ohledem na očekávané klimatické změny.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz