Anglicky: Potential use of natural saline pasture for grazing lambs: Effect on digestibility, growth performances, carcass and meat quality

Zdroj: Friha, M, Hamdi, H, Ayeb, N, Hajlaoui, A, Durand, D, Majdoub-Mathlouthi, L. 2022. Potential use of natural saline pasture for grazing lambs: Effect on digestibility, growth performances, carcass and meat quality. Small Ruminant Reseaercher, 210.

Klíčová slova: "jehňata, kvalita jut, kvalita jehněčího masa"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2022.106669


Výživa zvířat patří mezi stěžejní faktory ovlivňující růstovou schopnost potomstva a má přímý dopad do kvality jatečně upravených těl a kvality masa. Autoři tohoto příspěvku porovnávali růstovou intenzitu a jatečnou hodnotu jehňat. Pro potřeby experimentu vybraly odstavená, odčervená jehňata o hmotnosti 25 ± 4 kg.  Kontrolní skupina vykrmovaných jehňat byla umístěna ve stáji a krmena adlibitně ovesnou slámou a přídavkem granulovaného jadrného krmiva (kukuřice, ječmen, pšeničné otruby, sójový šrot, vojtěška). Pokusná skupina spásala přirozeně zasolené pastevní plochy, kde z bylin a trav převažovaly druhy z čeledi bobovité, lipnicovité a miříkovité a také dostávala jadrné krmivo. V průběhu výkrmu byla hodnocena stravitelnost  a růstová intenzita jehňat. Experiment trval 83 dní, poté byla jehňata poražena. Autoři prokázali u pokusné skupiny výrazně vyšší spotřebu vody. Jehňata kontrolní skupiny dosahovala horší stravitelnosti organické hmoty. Přesto z výsledků práce vyplývá, že jehňata z obou skupin dosahovala obdobné hmotnosti JUT. U JUT pokusných zvířat byl prokázán o 4 kg vyšší podíl libového masa a nižší podíl oddělitelného tuku. Při hodnocení nutriční kvality masa byly také příznivější výsledky u zvířat pasených na zasolené pastvině, kdy v jejich mase byl prokázán vyšší podíl bílkovin a minerálních látek, nižší podíl intramuskulárního tuku. Autoři také publikovali poměrně vysoké korelační závislosti mezi průměrným denním přírůstkem a podílem libové svaloviny a tuku na plecích.

Z výsledků práce je možno konstatovat, že výhodnější je realizovat výkrm jehňat na pastvině, i když se jedná o lokalitu méně vhodnou, kde se vyskytují více zasolené půdy, než vykrmovat jehňata ve stáji.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz