Anglicky: Possibilities for a specific breeding program for organic dairy production

Zdroj: Slagboom, M., Hjorto, L., Sorensen, A.C., Mulder, H.A., Thomasen, J.R., Kargo, M. 2020. Possibilities for a specific breeding program for organic dairy production. J. Dairy Sci. 103, 6332-6345.

Klíčová slova: "genetický zisk, dojnice, šlechtitelský program, ekologické zemědělství "

Dostupný z: https://doi.org/10.3168/jds.2019-16900


Ekologickému způsobu hospodaření se věnuje dle ročenky vydané 9. 1. 2020 Ministerstvem zemědělství cca 10% zemědělských subjektů. Ekologický chov dojeného skotu byl k 31. 12. 2018 registrován u 160 subjektů, kde bylo chováno 7125 dojnic. Meziročně došlo k nárůstu počtu dojnic o více jak 6%, tak je předpoklad, že v současnosti jsou počty vyšší. Tento systém hospodaření je svázán řadou legislativních omezení týkající se v případě zvířat především jejich výživy, léčení, rozmnožování. Proto základem úspěšného ekologického chovu zvířat je výběr vhodného plemene, které se bude vyznačovat krom „přijatelné“ výše produkce vynikajícím zdravím, vitalitou a odolností. Z tohoto důvodu je třeba upravit šlechtitelské programy pro takto chovaná zvířata, kde bude kladeno více pozornosti konstituci, odolnosti a dlouhověkosti zvířat, než prosazovat na první místo produkční ukazatele. Touto problematikou se zabývají autoři tohoto příspěvku. Experiment prováděli u holštýnského a jeyserského skotu, kdy hodnotili možnosti, jak zajistit co nejvyšší genetický zisk v chovu (klasické šlechtění s využitím synchronizace ovulace, embryotransferu a výběru konvenčních býků, upravený šlechtitelský cíl z konvenčního chovu s embryotransferem bez výběru konvenčních býků, využití pouze možnosti výběru konvenčních býků do plemenitby a poslední variantou bylo využití pouze plemenných zvířat z ekologického chovu). Z výsledků vyplývá, že nejvhodnější je použít upravený šlechtitelský cíl pro potřeby ekologického zemědělství. Autoři uvádí, že nejlepší genetický zisk by byl případě povolení reprodukčních biotechnik (synchronizace říje, ovulace, embryotransferu) v ekologických chovech. Jejich povolení by mohlo být dle autorů předmětem další diskuse. Každopádně důležité je, že lze nastavit šlechtitelský program pro ekologický typ chovu tak, aby byly podpořeny funkční znaky a nedošlo ke zhoršení genetického zisku v užitkových vlastnostech.            

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz