Anglicky: Interannual dynamics of available potassium in a long-term fertilization experiment

Zdroj: M. Madaras, J. Lipavský Madaras, M. & Lipavský, J. 2009. Interannual dynamics of available potassium in a long-term fertilization experiment. Plant Soil Environ. 55 (8): 334–343

Klíčová slova: "dlouhodobý experiment; draslík; půda; bilance živin; osevní sled"


Dynamika přijatelného draslíku (K) v půdě byla studována v dlouhodobých polyfaktoriálních experimentech od roku 1980. Varianty hnojení zahrnovaly 10 různých kombinací aplikace draselných minerálních hnojiv a statkového hnoje v dávkách 0–230 kg K ha-1 ročně. Při střední úrovni hnojení (ročně 153 kg K/ha) byla bilance K v rámci 8-letého osevního sledu odrazem dávek hnojiv specifických pro jednotlivé plodiny, přičemž bilance K byla pozitivní v letech pěstování silážní kukuřice a cukrovky (vysoký vstup K) a negativní při dvouletém pěstování vojtěšky. Přijatelný draslík jasně korespondoval s dynamikou bilance K, se statisticky významnými fluktuacemi v rozmezí 88 - 149 mg K kg-1 v rámci osevního sledu.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz