Anglicky: Methodology for selection of land consolidation areas

Zdroj: Marošan, S., Šoškić, M., Mihajlović, R., Višnjevac, N. 2019. Methodology for selection of land consolidation area. Tehnika Naše Građevinarstvo 73 ISSN 0350-2619

Klíčová slova: "pozemkové úpravy, rozvoj venkova, výběrová kritéria "

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/331568434_Methodology_for_selection_of_land_consolidation_areas


Srbsko má dlouhou historii v uplatňování pozemkových úprav jako nástroje ke zlepšení zemědělské produkce. Ve dvacátém století prošlo Srbsko stejně jako další státy střední a východní Evropy přechodem k centrálnímu řízení ekonomiky (50. léta) včetně restrikce vlastnických vztahů a poté k překotnému tržnímu hospodářství (90. léta).  Pozemkové úpravy mohou být nástrojem ke změně neuspokojivého stavu, protože jsou komplexním projektem umožňujícím kontinuální rozvoj a podporu venkovských oblastí. Jelikož pozemkové úpravy vyžadují značný objem dotační podpory, není možné je realizovat plošně a v krátké době. Navrhovaná metodologie výběru vhodných území je vyvinuta za účelem maximalizace efektu pozemkových úprav za podmínek, kdy dotace jsou omezené. Hlavními kritérii výběru jsou:

  • silná podpora lokálních autorit,
  • silná ochota účastníků podílet se na projektu,
  • aktualizovaný katastrální operát,
  • fragmentované pozemky s potenciálem jejich scelování,
  • rozvinutá zemědělská produkce a stabilní odbyt,
  • relativně malý počet neznámých vlastníků,
  • vhodnost území k realizaci pozemkové úpravy,
  • potenciální vazba na další projekty.

Kritéria byla rozdělena do dvou hlavních kategorií:

  • Požadavek vysoké pravděpodobnosti úspěšné realizace pozemkových úprav a
  • Požadavek vysoké pravděpodobnosti dosažení významných benefitů pro společnost a jednotlivé vlastníky.

 

Metodologie byla testována v projektu “Rural Development: Effective Land Management” financovaného Evropskou Unií a German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. V závislosti na stanovených kritériích byl proveden výběr území pro pozemkové úpravy. Z 21 území, bylo 5 vybráno jako území s vynikajícím potenciálem pro úspěšnou implementaci pozemkových úprav, Navíc 5 dalších území bylo kvalifikováno jako území s dobrým potenciálem pro úspěšnou realizaci pozemkových úprav. V závislosti na dostupných dotacích mohou být zařazeny do projektu. Díky vyvinuté metodologii je riziko neúspěšné pozemkové úpravy redukováno na minimum vyřazením 11 území. Neznamená to ovšem, že ostatní území nemohou být pozemkovými úpravami řešena, pokud se změní finanční podmínky a podmínky území.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., podhrazska.jana@vumop.cz