Zdroj: Jambor, P., Ilavská, B. 1998. Metodika protierozného obrábania pôdy. Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, Bratislava.

Klíčová slova: "osevní postupy, bpej, vodní eroze"


Autoři citují rozdělení odnosu vodní erozí v průběhu roku (rok = 100 %): jaro (cca 48 %); zima (26 %); léto (21 %); podzim (5 %). Dle kódu BPEJ, lze navíc zhruba odhadnout úroveň eroze, resp. její potenciální ohrožení. Střední eroze se očekává na svazích 3–7° (čtvrtá číslice BPEJ je 2 nebo 3), silná eroze na svazích 7–12° (čtvrtá číslice BPEJ je 4 nebo 5) a extrémní eroze na svazích nad 12° (čtvrtá číslice BPEJ je 6, 7, 8 nebo 9). Autoři rovněž uvádí doporučené osevní postupy pro středně erozně ohrožené půdy, resp. vhodné plodiny s protierozním účinkem: vlčí bob, komonice bílá, tolice vojtěška, jetel luční, vičenec ligrus, inkarnát, hořčice bílá, pohanka, řepka olejná, svazenka vratičolistá apod. Jako doporučený osevní postup je na středně erodovaných půdách uváděn: 1+2. rok vojtěška, 3. rok pšenice oz. (vrstevnicové obdělávání, možnost přímého setí do vojtěšky po chemickém ošetření), 4. rok kukuřice (mulčovací meziplodina a bezorebná technologie), 5. rok luskovina – hrách (vrstevnicové obdělávání), chlévský hnůj, 6. rok cukrová řepa (mulčovací meziplodina a bezorebná technologie), 7. rok ječmen jarní (vrstevnicové obdělávání), 8. rok slunečnice (vrstevnicové obdělávání), 9. rok pšenice ozimá (vrstevnicové obdělávání), 10. rok vojtěška. Jako doporučený osevní postup je na silně erodovaných půdách uváděn: 1+2. rok vojtěška, 3. rok pšenice oz. (vrstevnicové obdělávání), 4. rok ječmen jarní (mulčovací meziplodina a bezorebná technologie), 5. rok řepka (vrstevnicové obdělávání), 6. rok luskovina (mulčovací meziplodina a bezorebná technologie), 7. rok chlévský hnůj + brambory (vrstevnicové obdělávání), 8. rok ječmen jarní (mulčovací meziplodina a bezorebná technologie), 9. rok pšenice ozimá (vrstevnicové obdělávání), 10. rok vojtěška (vrstevnicové obdělávání). Jako doporučený osevní postup je na extrémně erodovaných půdách uváděn: 1+2. rok jetelotráva/vojtěškotráva, 3. rok pšenice oz. (vrstevnicové obdělávání), 4. rok ječmen jarní (mulčovací meziplodina a bezorebná technologie), 5. rok luskovina – hrách (vrstevnicové obdělávání), chlévský hnůj, 6. rok řepka oz. (vrstevnicové obdělávání), 7. rok ječmen oz. (vrstevnicové obdělávání), 8. rok luskovina (mulčovací meziplodina a bezorebná technologie), 9. rok řepka oz. (vrstevnicové obdělávání), 10. rok jetelotráva/vojtěškotráva (vrstevnicové obdělávání).

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz