Anglicky: Mechanical and chemical weed control in intercropped maize and bean

Zdroj: Andert, S., Gerowitt, B. (2018) Mechanical and chemical weed control in intercropped maize and bean. 28TH GERMAN CONFERENCE ON WEED BIOLOGY AND WEED CONTROL. Julius-Kuhn-Archiv. Vol. 458. P. Julius-Kuhn-Archiv

Klíčová slova: "meziplodiny; regulace plevelů, kukuřice; fazole; "

Dostupný z: https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/9a6bbce5-b664-4ce4-82a9-24115f0a1470-166dfae8/relevance/1


Meziplodiny kukuřice a fazolí jsou známé pro efektivní využití dostupných živin, vody a světla. Tato studie představuje jednoletý experiment (2017) pro optimalizovanou regulaci plevelů a trav v meziplodinách kukuřice a fazolu. Pro meziplodinový systém v Rostocku byl navržen randomizovaný blokový experiment a v rámci tohoto navrženého systému byly porovnány tři chemické a jeden mechanický způsob regulace plevelů a také varianta bez regulace plevelů, tedy varianta kontrolní. Zjištěné výsledky potvrzují, že způsob regulace i doba aplikace významně ovlivňuje hustotu plevelů i výnos meziplodinového systému. Kromě nejúčinnější regulace, kdy byl  preemergentně použit herbicidní přípravek (kukuřice BBCH 12), vedla mechanická regulace plevelů také k výrazně nižší hustotě zaplevelení. Pokrytí plevelů bylo sníženo až o 80 % použitím nejúčinnější herbicidní strategie a až o 60 % díky mechanickému hubení plevele ve srovnání s neošetřenou kontrolou. Různé metody hubení plevelů nesnížily počet rostlin kukuřice a fazolí. Herbicidy se neprojevily fytotoxicky na rostliny kukuřice a fazolí. Výsledky poskytují vhodné strategie regulace plevelů při pěstování meziplodin kukuřice a fazolí.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz