Anglicky: Proportional hazard models associated the survival of dairy goats reared in tropical environment

Zdroj: Ferreira, T.A., Martins, P.G.M.A., Gouveia, G.C., Abreu, L.R.A., Gouveia, A.M.G., Facó, O., Colosimo, E.A., Furusho-Garcia, I.F. 2020. Proportional hazard models associated the survival of dairy goats reared in tropical environment. Small Ruminant Research. 184, 1 – 6.

Klíčová slova: "dojené kozy, analýza přežitelnosti, tropické klima"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2020.106063


Nacházíme se v období, kdy dochází ke změně klimatu, zvyšuje se teplota na zemi a také v podmínkách České republiky se v letních obdobích vyskytují vysoké denní teploty, které působí negativně a stresově na chovaná zvířata. Jíž nyní řada chovatelů řeší řadu opatření směřující k eliminaci negativního dopadu teploty prostředí na užitkovost zvířat a jejich komfort života. Toto problematikou se zabývají také autoři tohoto příspěvku, kdy uvádí, že nejvyšší rentabilita chovu je dosažena při co nejdelším využívání nejproduktivnějších zvířat. Cílem příspěvku bylo vyhodnotit vliv prostředí, morfologických a typových znaků u dojených koz ve vztahu k jejich produkčnímu využití. Data, která autoři získali z 15-letého měření následně matematicko- statisticky hodnotili dvěma modely – Kaplan- Meier analýzou a modelem Cox. Cílem bylo zjistit, co nejvíce ovlivňuje to, aby kozy byly v chovech déle než 28 měsíců. Autoři prokázali, že délku produkčního věku významně ovlivňoval rok narození, délka těla, šířka pánve, zdraví končetin a mléčné žlázy, a v neposlední řadě utváření struků. V příspěvku je uvedeno, že je důležité, aby délkové a šířkové rozměry těla byly udržovány v optimu pro dané plemeno (nepodporovat zvětšování tělesného rámce). Dále má na delší produkční věk významný vliv zdraví mléčné žlázy. Nejčastějším důvodem vyřazení jsou problémy s končetinami a s utvářením struků. Proto autoři doporučují zahrnout tyto sledované parametry do šlechtitelských programů aby se tím dosáhlo vyššího produkčního věku u chovaných zvířat.

Tento příspěvek by mohl být motivací pro domácí chovatele dojených zvířat - co všechno u nich sledovat, aby docílili chovu dlouhověkých výkonných zvířat.  

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz