Anglicky: Ram and buck management

Zdroj: Ridler, A.L., Smith, S.L., West, D.M. 2012. Ram and buck management. Animal Reproduction Science, 130, 180–183. http://dx.doi.org/10.1016/j.anireprosci.2012.01.012

Klíčová slova: "zdraví při připouštění, kozel, reprodukční trakt, koza, samec, reprodukce, beran, ovce"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378432012000383


Správná příprava beranů a kozlů před připouštěním a během připouštěcí sezony je nezbytná pro úspěšné zajištění reprodukce ve stádě u všech malých přežvýkavců. Berani a kozli bývají mimo období připouštěcí sezóny často přehlíženou kategorií, ale celoroční pozornost s ohledem na výživu, výskyt parazitů a monitoring zdravotního stavu je zásadní pro zvýšení jejich dlouhověkosti a pro efektivitu následného připouštění. Už samotný přísun plemeníků je třeba provést nejpozději 8 týdnů před plánovaným připouštěním. Důvodem je biosecurita (odčervovací program, vakcinační schéma v chovu, projevy případného klinického onemocnění např. nakažlivé kulhání), ale také další faktory ovlivňující např. teplotu v šourku (a tudíž spermiogenezi), jako je stres z přepravy, popř. koncentrace zvířat či adaptace zvířat v novém prostředí. Před samotným připouštěním jsou vhodná vyšetření, popisující potenciální oplozovací schopnost berana či kozla v následné připouštěcí sezóně: měření obvodu šourku, tonus u varlat, léze a abnormality varlat a nadvarlat či analýza semene. Do reprodukce by neměli být zařazováni plemeníci, jejichž obvod šourku je menší než 30,8 cm. Při kontrole tonusu varlat by měla být pevná na pohmat. Příliš měkká varlata indikují onemocnění, infekci, či tepelný stres zvířat. Léze a abnormality detekované na varlatech a nadvarlatech bývají častější u beranů. Jsou buď vrozené, nebo indikují nejčastěji bakteriální nákazu. Vyšetření semene před připouštěním je důležité zejména v případech, kdy hrozí reálné podezření na sníženou plodnost či neplodnost. To zahrnuje případy, kdy byly zaznamenány zhoršené reprodukční ukazatele ve stádě, zařazování plemeníků po předchozí léčbě a zařazování nových mladých zvířat do reprodukce. V průběhu samotného připouštěcího období, by měl být pečlivě pozorován poměr plemeníků vs. plemenic ve stádě. Ten by se měl pohybovat kolem 1: 30-50 u dospělých beranů či kozlů. U beránků a kozlíků (7 – 9 měsíců věku) by se měl tento poměr pohybovat kolem 1: 30. Při sestavování skupin by měly být brány v úvahu výživný stav zvířat, sezona připouštění, velikost pozemku a svažitost terénu či krmná dávka. Délka připouštěcího období by měla být 2 – 3 estrální cykly (1,5 – 2 měsíce). Pro průběžnou kontrolu efektivity připouštění lze využít značkovací postroje pro berany či kozly, nebo jim potřít hrudní kost křídou, aby vizuálně označovaly zapuštěné matky. 

Zpracoval/a: Ing. Martin Ptáček, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, ptacekm@af.czu.cz