Anglicky: Quantification of regulating ecosystem services provided by weeds in annual cropping systems using a systematic map approach

Zdroj: Blaix, C. et al. 2018. Quantification of regulating ecosystem services provided by weeds in annual cropping systems using a systematic map approach. Weed Research. Vol. 58, pages 151 – 164.

Klíčová slova: "agroekologie, vlastnosti půdy, regulace plevelů"

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/wre.12303


Servisní agroekologické služby se dostávají do stále větší pozornosti, ale existuje pouze omezené množství kvantitativních údajů využitelných v současných integrovaných systémech regulace plevelů využitelných v praktickém poradenství při poskytování této služby. Odborné skupina zaměřená na toto téma provedla systematické vyhledávání článků, které obsahují informace o škodlivých organizmech  a plevelech. Celkem bylo analyzováno 129 článků. Nejvíce poradenské služby věnovaly pozornost regulaci škůdců a převládajícím názorem o plevelech bylo, že plevele poskytují vhodný prostor pro přirozené nepřátele. Jiné články ukázaly, že plevele zlepšily obsah půdních živin, fyzikální vlastnosti půdy a množství opylovačů plodin. Bylo zjištěno, že plevele poskytují některé důležité ekosystémové služby pro zemědělství, ale jen malý počet studií předložil údaje o výnosech. Navrhly se experimentální přístupy, které mohou: (i) rozdělit přínosy získané z poskytování ekosystémových služeb z nákladů způsobených konkurencí proti plevelům a (ii) kvantifikovat přínos rozmanitých společenstev plevelů při snižování konkurenceschopnosti plodin a při poskytování ekosystémových služeb. Stávající vegetační databáze mohou být použity k výběru druhů plevelů s funkčními znaky usnadňujícími poskytování ekosystémových služeb, přičemž mají nižší konkurenční kapacitu. Pro služby, jako je regulace škůdců, však neexistují žádné specifické charakteristiky rostlin, které jsou identifikovány, a je zapotřebí více základního výzkumu.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz