Anglicky: Mustard Cover Crop Growth and Weed Suppression in Organic, Strawberry Furrows in California

Zdroj: Brennan, E.B., Smith, R.F. 2018. Mustard Cover Crop Growth and Weed Suppression in Organic Strawberry Furrows in California, HORTSCIENCE 53(4):432–440.

Klíčová slova: "pěstování jahod, kontrola plevele, odtok, eroze půdy, plastové mulčování, ekologické zemědělství "

Dostupný z: https://www.researchgate.net/profile/Eric_Brennan/publication/324725131_Mustard_Cover_Crop_Growth_and_Weed_Suppression_in_Organic_Strawberry_Furrows_in_California/links/5ae071930f7e9b28594702c1/Mustard-Cover-Crop-Growth-and-Weed-Suppression-in-Organic-Strawberry-Furrows-in-California.pdf


V Kalifornii se pro pěstování jahod používá plastová mulčovací pokrývka, která poskytuje mnoho výhod – např. konzervace vlhkosti či potlačení růstu plevele. Bohužel tento mulč může také zvýšit environmentální problémy – např. zvýšený odtok srážek, eroze půdy nebo zvýšení množství použitých pesticidů. Tyto negativní vlivy mohou být sníženy výsadbou plodin
v holých meziřádcích. Tímto může být dosáhnuto snížení odnosu dusíku až o 47%, fosforu
o 44%, půdního sedimentu o 69% oproti holým a ručně odpleveleným meziřádkům (na pozemku se sklonem 2%).

Experiment byl realizován na zemědělské farmě v Salinas (Kalifornie) v komerční výsadbě ekologicky pěstovaných jahod. Pokryv meziřádků byl hodnocen během dvou vegetačních období. Jako pokryvná plodina byla zvolena hořčice setá (Sinapis alba L.). Hořčice byla vyseta po vysazení jahodníků. Průměrná hustota byla 54 až 162 rostlin hořčice na m2 brázdy. Výsadba hořčice v brázdách bez zavlažovacího systému úspěšně rostla i během suchého období. Hořčice byla kosena před tím, než začala stínit rostlinám jahodníku. Je nutné dbát při použití křovinořezu opatrnosti, aby nebyla poškozena krycí textilie vyvýšeného záhonku s plodinou.

Některé rostliny pěstované v meziřádkách mohou být v konkurenčním boji s pěstovanou plodinou v řádu, což má negativní vliv na výnos plodin. V rámci výsadby hořčice
v meziřádkách však tento vztah nebyl potvrzen. Vzájemná konkurence v kořenové části byla vyloučena, jelikož plodiny jsou vysázeny na hrůbcích a hořčice v meziřádkách. Konkurenčnímu boji o světlo bylo předejito posekáním hořčice ještě před možným zastíněním plodících rostlin.

Zvýšená hustota hořčice vedla k zvýšení hmotnosti její biomasy a ke snížení koncentrace P
v samotných rostlinách hořčice. Ve srovnání s brázdou bez krycí plodiny bylo v meziřádkách
s hořčicích o 29% až 40% méně plevele, přestože plevel tvořil 28% biomasy rostlin rostoucích v meziřádkách. Výzkum dospěl ke třem závěrům: 1) nejvíce přínosů poskytovala výsadba hořčice o hustotě cca 150 rostlin na m2 kvůli větší produkci biomasy, zachytávání N a větší redukci plevele, 2) kosení bylo nejúčinnější odstranění hořčice, 3) samotné použití výsadby hořčice v meziřádcích není dostatečné pro potlačení plevele.

Zpracoval/a: Ing. Veronika Danková, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., dankova@vsuo.cz