Anglicky: Classification of farmland ownership fragmentation as a cause of land degradation: A review on typology, consequences, and remedies

Zdroj: Sklenicka, P. 2016. Classification of farmland ownership fragmentation as a cause of land degradation: A review on typology, consequences, and remedies. Land Use Policy 57, 694–701

Klíčová slova: "držba pozemků, udržitelné využívání půdy, degradace půdy, typologie degradace, trh s půdou a konsolidace"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/304985508_Classification_of_farmland_ownership_fragmentation_as_a_cause_of_land_degradation_A_review_on_typology_consequences_and_remedies


Fragmentace vlastnictví zemědělské půdy je jedním z významných faktorů změn ve využívání půdy. Jedná se o proces, který v extrémní podobě může v podstatě omezit udržitelnost hospodaření s půdou. Na základě typologie degradace půdy a jejích příčin je tento proces zde poprvé klasifikován jako základní příčina, která díky nejistotě držby způsobuje degradaci půdy v pěti typech (vodní eroze, větrná eroze, utužení půdy, snížení organické hmoty a vyčerpávání živin).  Přehled příslušné literatury umožňuje další prezentaci seznamu 21 typů degradace půdy a další rozsáhlý seznam 37 nejčastějších příčin degradace půdy. Tato práce dále představuje přehled škodlivých důsledků nadměrné fragmentace vlastnictví zemědělské půdy a možnosti nápravy těchto procesů dopadů. Tyto možnosti spočívají v eliminaci nebo zmírnění příčin, které zrychlují fragmentační proces, defragmentují aktuální vlastnictví půdy a odstraňují účinky tohoto procesu.

Zpracoval/a: Ing. Jaroslava Janků, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, janku@af.czu.cz